Dokumentasjon for ny FS

Prosjektet Ny FS-drift er fullført og avsluttet. 

Driftsdokumentasjon for FS ligger nå her:

https://www.usit.uio.no/om/organisasjon/iti/aktiviteter/uhad/driftsdokumentasjon/fs/

Brukerdokumentasjon ligger her: 

https://www.usit.uio.no/om/usits-kundeweb/uhad/

Publisert 30. mai 2016 13:13 - Sist endret 14. nov. 2018 15:18