Prosjekt for innføring av Office 365

Bakgrunn

Etter framlegg fra UiOs IT-direktør har UiOs rektor og direktør tilsluttet seg ønske om en innføring av Office 365 på UiO. Office 365 skal ikke erstatte tjenester på UiO, men være et tillegg. Framlegget fra IT-direktøren har sin bakgrunn i ønsker fra studenter og ansatte, samt muligheten til å utnytte populære og brukervennlige tjenester uten økte driftskostnader. Studenter og ansattes bruk av Office 365 er inkludert i Microsoft-lisensene UiO allerede har, så det blir ikke økte lisenskostnader. Rundt 70 % av ansatte og studenter i UH-sektoren har allerede tilgang til Office 365, og brukere fra NTNU, UiT og andre UH-institusjoner vi gjerne sammenligner oss med, er strålende fornøyd med tjenesten. 

Når skjer det noe?

Office 365 blir tilgjengelig for ansatte og studenter ved UiO i løpet av sommeren 2016.

Formål

Prosjektets formål er å vurdere om en innføring av Office 365 på UiO er sikkerhetsmessig og juridisk forsvarlig. Prosjektet skal også vurdere om UiO skal innføre alle tjenester som følger med, eller om enkelte av tjenestene er mer velegnet enn andre. Om prosjektet kommer fram til at alle eller enkelte av tjenestene i Office 365 skal innføres på UiO, skal innføringen skje på en slik måte at tjenestene er:

  • lettbrukte og brukervennlige
  • sikre
  • underlagt samtykke for bruk fra den enkelte bruker

Tjenestene skal i tillegg innføres på en slik måte at alle andre IT-tjenester på UiO fortsatt kan brukes uten Office 365, og tjenesten skal ikke føre til ulemper eller merarbeid for brukerne eller ha negativ innvirkning på eksisterende systemer. 

Publisert 24. mars 2015 12:48 - Sist endret 3. jan. 2019 11:39