Opptak, lagring og avspilling av forelesninger (OLAF)

Formål

Velge og implementere et teknisk-organisatorisk system for opptak av forelesninger ved UiO (forvaltet i DUO, og presentert på ulike sendeflater). Det er en antakelse at tilgjengelighet til digitale læringsressurser bidrar til Strategi 2020 sitt fokus på studiekvalitet, og podcasting av undervisning og andre hendelser er ett ledd i dette. 

Resultatmål og leveranse

  1. Beskrive en arkitektur og en saksgang mellom potensielt opptakssystem, DUOmedia og påføring av metadata, som blir styrende for opptaksystem og DUO media.
  2. Behovsanalyse for hva som skal tas opp av kombinasjoner mellom lyd, skjerm og video i systemet. Dette må sees i sammenheng med hva som skal ut på ulike sendeflater.
  3. Velge et system for tilnærmet automatisk opptak av forelesninger, kompatibelt med løsningen som velges i DUO media-prosjektet.
  4. Identifisere aktuelle sendeflater (Vortex, Fronter, iTunes, mfl) og sørge for at opptak fra systemet (via DUO) kan publiseres til disse (utføres i DUO media).
  5. Utstyre et begrenset utvalg av auditorier med den valgte løsningen for opptak av forelesninger (kombinasjoner av lyd, video og skjermopptak)
  6. Anbefale videre tjenesteutvikling av opptak av forelesninger og andre undervisningsituasjoner i øvrige lokaler, håndtert av lokal IT.
Publisert 26. okt. 2011 12:09 - Sist endret 18. okt. 2013 11:28