Leveranser - Fase 1

Ikke påbegynt - rgb(255, 51, 51)
Under arbeid - rgb(255, 255, 0)
Levert - rgb(0, 204, 0)

 

Nr. 

Aktivitet

Involverte

Levert dato

Leveranse

1.1

Forarbeid

Produkter: Prosjektbeskrivelse, prosjektplan, signert prosjektkontrakt

PL, USIT

6.5.2019

Kontrakt signert 6.5.2019.

https://www.usit.uio.no/prosjekter/ous-ikt/prosjektplan/

https://www.usit.uio.no/prosjekter/ous-ikt/prosjektbeskrivelse/ 

                 1.2                 

                 Risikoanalyse, interessentanalyse og endringsrutiner

Produkter: 

 • Risikoanalyse
 • Interessentanalyse
 • Rutiner for innmelding av endringer                 

                 PGUSIT, PGOUS (endringsrutiner)                 

                                  13.5.2019 

                                  Risikoanalyse:  
https://www.usit.uio.no/prosjekter/ous-ikt/prosjektdokumenter/risikoanalyse.html

Kommunikasjonsplan/interessentanalyse: 
https://www.usit.uio.no/prosjekter/ous-ikt/prosjektdokumenter/kommunikasjonsplan.docx

                 1.3

 

                 

                 Kartlegge brukerlokasjoner basert på innmeldte brukere

Produkt: Liste over kontorlokasjoner med antall forskere per lokasjon. Basert på liste over brukere som skal ha tilgang. Brukes til å få kunnskap om kompleksitet på brukerstøtte, plassering av skrivere og distribusjon av nett.                  

                 PGUSIT, PGOUS                 

                  

Venter på svar fra brukere. 

1.4

Kartlegge behov

 • Programvare
 • Tilganger
 • Spesialbehov (TSD, labnett, statistikk-terminalservere)

Produkt: Dokument som beskriver i detalj hvilke behov Oppdraget skal dekke. Basert på enten dokumentasjon fra OUS eller tilbakemeldinger fra brukerne.

PGUSIT, PGOUS

28.5.2019

https://www.usit.uio.no/prosjekter/ous-ikt/leveranser/fase-1/1.4-kartlegge-behov.html

1.5

Velge metode for tanking av klientmaskiner

Produkt: Valgt metode for tanking (tradisjonell eller Autopilot)

PGUSIT, GDW

6.5.2019

Prosjektet bruker UIOs standard metode for tanking. Dette vil si at når UIO går over til Autopilot som standard, vil dette også gjelde for UIO-maskiner ved OUS. 

1.6

Bestemme programvaretilbud og utrede behov for lisenser

Produkter:

 • Hvilke applikasjoner som skal være tilgjengelige på klientmaskiner via SCCM.
 • Hvilke applikasjoner som skal være tilgjengelige i programkiosk.
 • Hvilke programvarelisenser som må kjøpes av Kunden og tilgjengeliggjøres for USIT.
 • Hvilke programvarelisenser som må kjøpes og viderefaktureres av USIT.
 • Hvilke avtaler som må på plass angående lisenser, enten mellom Kunden og UIO, eller med leverandører. 

PGUSIT, PGOUS, GDW

 

https://www.usit.uio.no/prosjekter/ous-ikt/leveranser/fase-1/1.6-bestemme-programvaretilbud.html
1.7

Planlegge nettverksmodell

Produkt: Valgt nettverksmodell for klientmaskiner og skrivere. Må inkludere IP-segmenter og VLAN. 

PGUSIT, Nett

10.5.2019

Nett: 158.36.188.0/23,

Første halvdel tas i bruk, andre halvdel reserveres hardt. 

158.36.188.0/24 er vlan828.

1.8

Planlegge oppretting av brukerkontoer

Produkt: Plan for nødvendige endringer i oppretting av brukerkontoer. Stedkode bestilt. 

PGUSIT, INT

29.5.2019

Ingen endringer i systemene for brukeroppretting er nødvendige. 

Stedkode i bestilling fra ADS.

1.9

Planlegge oppretting av hjemmeområder

Produkt: Plan for nødvendige endringer i oppretting av hjemmeområder. Skal inkludere valgt lagringssted for OUS-hjemmeområder. 

PGUSIT, BSD

31.5.2019

Ingen endringer er nødvendige for å opprette hjemmeområder. 

BSD oppretter disk for hjemmeområder når det blir aktuelt, sannsynligvis i begynnelsen av fase 3. 

1.10

Planlegge utskriftsløsning

Produkt: Oversikt over nødvendige tilpasninger i UIOs utskriftsopplegg.

PGUSIT, APP

21.5.2019

Ingen spesielle tilpasninger nødvendig på nåværende tidspunkt. 

1.11

Planlegge e-postløsning

Produkt: Plan for oppretting av e-postadresser for OUS-brukere.

PGUSIT, GMT

3.6.2019

E-postkontoer får adresse fornavn.etternavn@ous-research.no. 

MX- og SPF-records lagt inn i OUS sin DNS for domenet. 

1.12

Iverksette ansettelse av ekstra personell for brukerstøtte

 

Produkt: Stilling utlyst.

IKM-IT

Kan ikke gjennomføres uten tjenestekontrakt. Overføres til Fase 2.

1.13

Lage detaljert plan for fase 2

Produkt: Godkjent faseplan for fase 2

PL

31.5.2019

https://www.usit.uio.no/prosjekter/ous-ikt/leveranser/fase-2/
Publisert 6. mai 2019 14:15 - Sist endret 3. juni 2019 16:49