1.4 Kartlegge behov

Brukerkonto:

Prosjektet skal levere en standard UIO brukerkonto, men med e-postadresse på formen fornavn.etternavn@ous-research.no

Klientmaskin: 

Prosjektet skal levere en Dell-laptop med dockingstasjon. Windows 10 og Microsoft Office 365 forhåndsinstallert. Maskinen skal være meldt inn i uio.no-domenet, og koblet til UIOs SCCM-rammeverk. 

Programvare: 

OUS mener at behovet for programvare på klientmaskiner og i programkiosk er begrenset til kontor-applikasjoner, siden praktisk talt all forskning foregår på sensitive data som uansett må behandles i TSD. 

Tilbudet i programvare begrenses derfor til Microsoft Office 365 + gratis programvare på klientmaskinene. Tilsvarende vil tilbudet på UIO Programkiosk bli Microsoft Office 2016 + gratis programvare. 

Tilganger:

Det er ikke avdekket noen behov som krever ekstra tilganger i nett eller andre steder. USIT vil bli nødt til å løse begrensninger i tilgang til UIO programkiosk ved å endre på hvilke grupper som har rettigheter til lisensbelagte applikasjoner. 

Tidsskrifter: 

Forskerne skal ha tilgang til de samme tidsskriftene som UB vil bli nødt til å legge de nye IP-rangene fra aktivitet 1.7 inn i sine kontrakter med rettighetshavere for medisinske tidsskrifter. 

Internett-tjenester

E-postkonto inkluderer tilgang til UIOs webmail-tjeneste på https://mail.uio.no

Brukerne vil få tilgang til gratis skytjenester som UIO abonnerer på. Tilbud vil variere med hva slags avtale UIO har med tilbyder.

Publisert 29. mai 2019 12:26 - Sist endret 29. mai 2019 15:20