Leveranser - Fase 2

Ikke påbegynt - rgb(255, 51, 51)
Under arbeid - rgb(255, 255, 0)
Levert - rgb(0, 204, 0)
Nr. Aktivitet Involverte Levert dato Status/ Leveranse
2.1

Tilpasse opplegg for tanking av klientmaskiner

Produkt: Fungerende opplegg for tanking av OUS-klientmaskiner

PGUSIT, GDW 19.08.2019

04.07.2019: Image bygget, endelig testing gjenstår. 

19.8.2019: Tanking fungerer på UIO-nett ved OUS

2.2

Tilpasse oppretting av brukerkontoer

Produkt: Fungerende rutine for overlevering av persondata, oppretting av personer i SAP og tilhørende brukerkontoer i Cerebrum

PGUSIT, INT, ADS, IKM-IT 15.08.2019

Stedkode 500900 opprettet.

Oppretting av SAP-personobjekter avtalt med ADS

 

 

2.3

Tilpasse oppretting av hjemmeområder

Produkt: Fungerende rutine for oppretting av hjemmeområder, inkludert fysisk plassering

PGUSIT, BSD 15.08.2019 Avtalt oppretting av ny disk for OUS-hjemmeområder. 
2.4

Tilpasse programvaretilgang i SCCM basert på tilgjengelige lisenser

Produkt: SCCM konfigurert for OUS-brukere basert på kartlagt programvarebehov

PGUSIT, GDW   15.08.2019: Noe tilpassing gjenstår, fullføres når pilotbrukerkontoer er opprettet. 
2.5

Tilpasse programvaretilgang i UIO Programkiosk basert på tilgjengelige lisenser

Produkt: UIO programkiosk konfigurert for OUS-brukere basert på kartlagt programvarebehov

PGUSIT, APP 15.08.2019 Eventuelle tilpasninger gjøres etter prosjektslutt 
2.6

Tilpasse utskriftsløsning

Produkt: UIOs utskriftsløsning tilpasset OUS-brukere. Inkluderer utarbeidelse av opplegg for å produsere pullprint-kort eller benytte eksisterende OUS-kort. 

PGUSIT, APP 15.08.2019

05.09.2019: Pullprint med OUS-adgangskort er testet og dokumentert. 

 

Tilpasse e-postløsning

Produkt: UIOs e-postløsning tilpasset OUS-brukere

PGUSIT, GMT 04.07.2019 Stedkode opprettet, Cerebrum konfigurert. 
2.8

Tilpasse nettverksaksesslister og sette opp ruting av VLAN

Produkt: Aksesslister for OUS-klientnett og andre nett tilpasset OUS-bruk.VLAN for klientmaskiner og skrivere rutet inn i Sykehuspartners nett. 

PGUSIT, NETT  

22.08.2019: vlan828 fungerer fra OUS-nett såfremt vlanet er satt opp på ruter av Sykehuspartner. Per nå gjelder dette kun lokalene i Forskningsveien 2. Det jobbes med å gjøre vlan828 tilgjengelig for alle OUS-lokasjoner.

2.9

Kartlegge økt belastning på UIO Programkiosk og eventuelle konsekvenser av dette

Produkt: Konklusjon og evt. dokument som beskriver prosjektets antatte innvirkning på kapasiteten i UIO programkiosk. Kan medføre investeringsbehov avhengig av konklusjon. 

PGUSIT, APP 15.08.2019 Ingen tilpasninger/utbygginger er nødvendige.
2.10

Valg av klientmaskinmodell

Produkt: Navn på klientmaskinmodell som skal kjøpes inn

PGOUS, SHP 29.05.2019

Klientmaskinmodell: Dell Latitude 7390. 

Maskiner bestilt 01.07.2019, levert i løpet av juli 2019.

2.11

Valg av skrivermodeller

Produkt: Navn på skrivermodell som skal kjøpes inn av Sykehuspartner

PGOUS, SHP 01.08.2019 Valgt modell: Ricoh MP C501 m/SafeCom MX Mifare og SafeCom lisens
2.12

Utforme og signere avtaler om lisenser

Produkt: Signerte avtaler om lisenser der det er nødvendig

PGUSIT, PGOUS 04.07.2019 Ingen slike avtaler er nødvendige. 
2.13

Utforme og signere tjenesteavtale

Produkt: Ferdig signert avtale om tjenesteleveransen som etterfølger prosjektet.

PL, PGOUS, KD   22.08.2019: Avtaleutkast sendt til OUS i slutten av juni, avventer godkjenning. 
2.14

Lage detaljert plan for fase 3

Produkt: Godkjent faseplan for fase 2

PL   https://www.usit.uio.no/prosjekter/ous-ikt/leveranser/fase-3/index.html
2.15

Overført fra fase 1: Iverksette ansettelse av ekstra personell for brukerstøtte

Produkt: Stilling utlyst eller ingen nyansettelse nødvendig.

 

IKM-IT 04.07.2019 Foreløpig ingen nyansettelse planlagt før implementeringsfasen
Publisert 29. mai 2019 14:52 - Sist endret 5. sep. 2019 13:46