Leveranser - Fase 3

Ikke påbegynt - rgb(255, 51, 51)
Under arbeid - rgb(255, 255, 0)
Levert - rgb(0, 204, 0)
Nr. Aktivitet Involverte Levert dato

Status/ Leveranse

3.1

Skaffe pilotklientmaskiner

Produkt: Leverte klientmaskiner (1-5 stk) for testing og pilotering

SHP

01.08.2019

 

Alle maskiner levert i juli

3.3

Gjennomføre testing

Produkt: Testet og bekreftet fungerende brukeroppretting, klientmaskingtanking, lokal pålogging, programkioskpålogging, tilgang til applikasjoner. Testing i hvert fall delvis fra OUS-nett.

PGUSIT, IT-IKM, PGOUS, GDW  

05.09.2019: Brukeroppretting, klientmaskintanking, pålogging, Eduroam-pålogging, FEIDE-pålogging, hjemmeområde, automatisk oppsett av Outlook, OneDrive, Office 365 på web, Software Center og Webmail er testet og OK fra OUS-nett.

Litt gjenstår på riktig type O365-abonnement og DHCP for klientmaskinene.

3.4

Gjennomføre pilotering

Produkt: Oppsatte klientmaskiner for 6-10 pilotbrukere pluss KPM. Oppsatt skriver på minst en lokasjon. Erfaringer fra brukerne innhentet etter 2 ukers bruk. 

PGUSIT, IT-IKM, PGOUS, APP, GDW, NETT, SHP  

05.09.2019: Oppretting av brukerkontoer påbegynt. Venter på trunking av nett fra Sykehuspartner. 

3.5

Produsere rutiner og retningslinjer for brukerstøtte

Produkt: Ferdigstilte og rutiner og retningslinjer. Må være godkjent av PGOUS og IT-IKM. 

PGUSIT, IT-IKM   05.09.2019: Utangspunkt er tjenesteavtale. Må utdypes noe. 
3.6

Lage rutiner for oppretting av nye brukere og sletting av brukere etter prosjektslutt

Produkt: Dokumentasjon på hvilken informasjon lister over nye brukere skal inneholde, hvor ofte de skal leveres, hvor de skal sendes, hvordan man håndterer brukere som skal slettes, og hvordan oppretting av nye brukere foregår. 

PGUSIT, PGOUS, INT, ADS, IT-IKM   05.09.2019: Utangspunkt er tjenesteavtale, samt eksisterende rutiner for opprettelse av tilknyttede medfak-brukere. Må utdypes noe. 
3.7

Kjøpe inn maskiner

Produkt: Innkjøpte og leverte maskiner til alle brukere. MAC-adresser til alle maskiner sendt til GDW for preprovisjonering (DHCP).

SHP 01.08.2019

Alle maskiner levert i juli. 

3.8

Kjøpe inn skrivere

Produkt: Innkjøpte og leverte skrivere til alle lokasjoner som skal ha skriver. 

SHP  

05.09.2019: Endret skrivermodell til Ricoh MP C307 pga mye lavere pris. Bestiller en for grunnleggende testing, resten bestilles umiddelbart etterpå.

22.08.2019: Lokasjoner og antall kartlagt
 

3.9

Innhente oppdaterte detaljer om brukere som skal opprettes i fase 4

Produkt:  Oppdatert liste over alle brukere som skal opprettes, basert på rutinene fra aktiviteten over. 

PGOUS, IT-IKM   05.09.2019: Oppretting av personobjekter er i gang. Mangler fortsatt svar fra 11 brukere. 
3.10

Planlegge nettverkspunkter basert på brukerlokasjoner og utskrift

Produkt: Oversikt over brukere og skrivere med tilhørende nettverkspunkt-IDer må knyttes til MAC-adresser på innkjøpte maskiner. Dette gjøres enten av Sykehuspartner, eller av IKM og Sykehuspartner sammen. Hvis Sykehuspartner gjør hele jobben, vil det ikke påløpe noen timer for UIO.  

PGUSIT, PGOUS, SHP   22.08.2019: Detaljert nettverkspunktplanlegging er ikke nødvendig for klientmaskiner, de skal legges ut bredt. Nettverkspunkter for skrivere må planlegges for å avdekke om skrivernett er tilgjengelig. 
3.11

Lage detaljert plan for fase 4

Produkt: Godkjent faseplan for fase 2

PL    
Publisert 22. aug. 2019 10:11 - Sist endret 5. sep. 2019 15:44