Informasjon til brukere 23. mai 2019

(English version below)


Hei!

Du mottar denne eposten fordi du er en av 209 forskere ved OUS som har blitt meldt inn som fremtidig bruker til prosjektet " OUS - IKT i forskning". Formålet med eposten er å gi litt informasjon om hva prosjektet vil tilby, og når vi håper å være i mål.

Aller først:

Om kort tid vil du motta en epost med lenke til en spørreundersøkelse hvor du må gi svar på noen få spørsmål. Det er viktig for prosjektets fremgang at vi får svar på undersøkelsen fra alle så snart som mulig. Du vil ikke bli bedt om å oppgi sensitive opplysninger.

Om prosjektet:

Prosjektet er et samarbeid mellom UIO og OUS, og skal levere grunnleggende IT-tjenester til forskere med behov for slike tjenester i sin forskning, men som ikke har noen tilknytning til UIO.

Kontrakt for prosjektet ble signert av IT-direktørene ved OUS og UIO 6. mai. Prosjektet er nå i sin første fase, og vil fortsette ut over sommeren og høsten.

Prosjektets leveranse til hver sluttbruker vil være:

  • UIO-brukerkonto med tilhørende e-postkonto og hjemme- og fellesområder.
  • Laptop med dockingstasjon eid av OUS, men satt opp som UIO-maskin. Laptopen vil være koblet til UIOs nettverk selv om den fysisk befinner seg på OUS.
  • Microsoft Office 365
  • Basis programvarepakke og tjenester for fjerntilgang. Mer informasjon om dette kommer i løpet av kort tid.

Vi håper at alle laptoper skal være ferdig oppsatt og utlevert I løpet av oktober.

Hvis du har spørsmål kan du rette dem enten til UIOs prosjektleder Anders Lefébure-Henriksen (anders.lefebure-henriksen@usit.uio.no), eller til Kaia Spilhaug Torkildsen ved OUS IT (kaiat@ous-hf.no).

 

Med vennlig hilsen
Anders Lefébure-Henriksen
Prosjektleder
UIO/USIT


Hi!

You are receiving this email because you are one of 209 researchers at OUS who have been enrolled as a future user for the project "OUS - IKT i forskning". The purpose of the email is to provide some information about what the project will offer and when we hope to be in goal.

First of all:

In a short time you will receive an email with a link to a survey where you have to answer a few questions. It is important for the progress of the project that we get an answer to the survey from everyone as soon as possible. You will not be asked to provide sensitive information.

About the project:

The project is a collaboration between UIO and OUS, and will provide basic IT services to researchers in need of such services in their research, but who have no connection with UIO.

A contract for the project was signed by the IT Managers at OUS and UIO on 6 May. The project is now in its first phase and will continue throughout the summer and autumn.

The project's delivery to each end user will be:

  • UIO user account with associated email account and home and common areas.
  • Laptop with docking station owned by OUS, but set up as a UIO machine. The laptop will be connected to UIO's network even though it is physically located on OUS.
  • Microsoft Office 365
  • Basic software and remote access services. More information on this will be available shortly.

We hope that all laptops will be set up and delivered by the end of October.

If you have questions, you can direct them to UIO's project manager Anders Lefébure-Henriksen (anders.lefebure-henriksen@usit.uio.no), or to Kaia Spilhaug Torkildsen at OUS IT (kaiat@ous-hf.no).

 

Best regards
Anders Lefébure-Henriksen
Project Manager
UIO / USIT

Publisert 17. juni 2019 15:00 - Sist endret 9. aug. 2019 12:55