Prosjektstatus 21.5.2019

Statusrapport til IT-direktører og prosjekteier 21. mai 2019.

Hei, håper 17. mai-helga var fin!

Her er en kort statusrapport:

Prosjektet er såvidt inne i sin tredje uke, og alt går bra. Fase 1 skal etter planen være levert 31. mai, det tror jeg vi klarer. Leveransestatus på fase 1 kan følges her: https://www.usit.uio.no/prosjekter/ous-ikt/leveranser/fase-1/

Prosjektgruppa for fase 1 består av Anders fra USIT, og Kaia og Magnus fra OUS IT. Samarbeidet i gruppa er veldig godt. Vi er enige om hvor vi skal, og jobber målrettet for å komme dit. Vi kommer til å gjennomføre ukentlige prosjektmøter frem til sommerferien, vekslende mellom USIT og OUS sine lokaler. Vi vil vurdere om prosjektgruppa bør utvides for fase 2.

Som ventet er den mest komplekse oppgaven i fase 1 å finne ut hvilken programvare som skal tilbys, hvordan den skal tilbys og hvordan vi administrerer lisenser og brukertilganger. Vi er midt denne prosessen nå, og håper vi har klarhet i det viktigste i slutten av denne uka. Det er mulig at noe av arbeidet med lisenser bør flyttes til fase 2, ikke fordi det er mye jobb, men fordi det kan trekke ut i tid. Jeg vil komme tilbake til dette senere hvis det blir aktuelt.

Vi har tatt to grep som kan fremskynde prosjektslutt:

  • For å redusere risikoen for å ikke få levert klientmaskiner i tide har vi bestemt oss for å fremskynde bestilling av disse til før sommeren. Vi har derfor allerede bestilt en testmaskin som skal brukes til testing av nettverkstilknytning og installasjon. Med en gang disse er bekreftet ok vil alle de 210 klientmaskinene bli bestilt fra Dell via Sykehuspartner.
  • Vi har også bestilt mannskap fra Sykehuspartner til de to siste ukene i september for utpakking, merking og tanking av klientmaskinene. Ved å gjøre dette tidlig får vi god tid til å finne andre løsninger med personell fra UIO hvis Sykehuspartner ikke kan levere.

Sammen med det at OUS har bestemt seg for å gå for kun laptoper som klientmaskiner, som vil forenkle utleveringsprosessen betraktelig, gir disse to punktene en mulighet for at vi kan begynne å levere ut maskiner til brukere allerede sen september/tidlig oktober.

Forøvrig er aktivitet 1.12 som dreier seg om ansettelser til brukerstøtte flyttet til fase 2 i prosjektplanen. Dette er en formalitet, aktiviteten har ikke noen timeproduksjon knyttet til seg.

Si ifra hvis dere har noen spørsmål.

 

Med vennlig hilsen
Anders Lefébure-Henriksen
Prosjektleder
UIO/USIT

Publisert 21. mai 2019 13:07 - Sist endret 21. mai 2019 13:07