Prosjektstatus-3.6.2019

Hei!

Status på prosjektet i sammenheng med avslutningen av første prosjektfase:

Leveranseoversikt:

https://www.usit.uio.no/prosjekter/ous-ikt/leveranser/fase-1/

Arbeidet har i stor grad gått som planlagt. Alt som skal planlegges og avsjekkes er på plass, og vi har kommet i gang med flere av aktivitetene i fase 2 allerede.

Vi har sendt ut innledende informasjon til brukerne, og har fått flere veldig positive tilbakemeldinger fra forskere som gleder seg over at prosjektet er i gang, og ser frem til å få UIO-bruker og laptop. Det har kommet inn noen gode spørsmål, vi kommer til å lage en bruker-FAQ på prosjektsidene for å dekke de spørsmålene som går igjen.

I forrige uke mottok vi en Dell-laptop for testing. Maskinen ser bra ut, vi vil gjøre en testinstallasjon på den torsdag denne uka, og hvis alt går bra vil vi snart være klare til å legge inn bestilling på samtlige maskiner. Noen av laptopene vil kanskje erstattes med stasjonære eller AIO-maskiner, det håndterer vi fortløpende.

Jeg har hatt innledende møte med oppdragskontoret til USIT, og mal for tjenestekontrakt er under tilpasning. Jeg har som mål å ha en versjon av kontrakten klar til godkjenning 16. juni. Frist for signering er satt til 30. juni.

Vi venter fortsatt på to ting for å kunne si at fase 1 er avsluttet, begge deler handler om tilbakemeldinger fra eksterne:

1. Vi har sendt informasjonsmail og et nettskjema til alle de 209 brukerne. Nettskjemaet samler inn kontaktinformasjon og fysisk plassering. Kontaktinformasjon er viktig for å sikre effektiv direkte kommunikasjon med brukerne når det nærmer seg brukeroppretting og utlevering, og for å sikre at informasjon fra prosjektet når alle. Fysisk plassering er nødvendig for å planlegge utplassering av skrivere, og for å sikre at OUS sin nettverksinfrastruktur er klargjort for UIO-nett.

Nettskjemaet har leveringsfrist i kveld mandag etter å ha ligget ute i 10 dager, men dessverre har vi bare fått inn 77 av 209 svar. Vi mistenker at dette har sammenheng med at mange av brukerne ikke leser post på den e-postadressen som de står oppført i OUS' personalsystem. Vi regner nå med å måtte gå via forskningslederne for å sikre at vi når frem til alle. Denne prosessen vil være mer tid- enn arbeidskrevende, og vil fortsette fremover mot sommeren.

Dette punktet er en del av aktivitet 1.3 i prosjektplanen.

2. Som ventet har den mest omfattende prosessen i fase 1 vært å finne ut nøyaktig hvilket programvaretilbud prosjektet skal tilby lokalt og i UIO Programkiosk. Vi har utarbeidet en anbefaling som vil bli sendt til godkjenning hos Erlend Smeland i dag eller i morgen. Når vi har fått dette godkjent vil vi sende ut utfyllende informasjon om til brukerne.

Dette punktet er en del av aktivitet 1.6 i prosjektplanen.

Konklusjon: Jeg foreslår at fase 1 anses som fullført og fakturerbart så snart aktivitet 1.6 er avsluttet, og at vi viderefører det arbeidet som gjenstår i aktivitet 1.3 i fase 2 som en ny aktivitet med frist 15. august.

Jeg vil komme tilbake med informasjon om timeforbruk i fase 1 senere i uka.

Si ifra hvis dere har spørsmål eller hvis jeg har glemt noe.

--
Anders

Publisert 13. juni 2019 11:47 - Sist endret 13. juni 2019 11:47