Risikoanalyse

Risikomoment

S 1-4

K 1-4

Alvorlighet

Tiltak

Tilgang til klientmaskiner

3

3

9

Bekrefte maskinmodell fase 1/tidlig fase 2. Bestille alle maskiner minst 2 måneder før start fase 4.

Tilgang til nett

2

3

6

Bekrefte tilkobling til nett med testmaskin fase 1/tidlig fase 2

UIOs leveringskapasitet 

2

3

6

Melde behov tidlig. Få inn minst 1 fra IKM i prosjektgruppa fra fase 2 eller senest 3.

Tekniske problemer med å ta i bruk programvarelisenser

3

2

6

Avdekke eventuelle problemer tidlig, slik at vi har tid til å løse dem.

Tidkrevende forhandlinger med rettighetshavere

2

2

4

Flytte deler av lisensjobbingen til senere faser.

Behov for programvare som ikke kan skaffes

2

2

4

Kartlegge behov tidlig (nettskjema)

Høy pris på skrivere

2

2

4

Undersøke alternativer til UIOs standard skrivere.

Kartlegge brukernes fysiske plassering tidlig, OUS bestemmer antall skrivere og deres plassering.

Manglende tilbakemeldinger/informasjon fra brukerne

3

3

9

Opprette kontakt med brukerne, gi god informasjon.

 
Publisert 11. feb. 2019 14:14 - Sist endret 21. mai 2019 11:14