Rapport for 2. tertial 2015 for Music Moves

Prosjektleder: Jesper Havrevold, Prosjekteier: Linda Johnsen

Status for prosjektet

Prosjektet har utformet kursets innhold og planlagt medieproduksjonen som vil foregå i 3. tertial. Videoressurs er engasjert og alle milepæler går som planlagt. Svein Harald Kleivane tar over prosjektlederrollen.

Prioriteringene neste periode

 • Gjennomføre opptak, og redigere media med grafisk utforming
 • Det skal gjøres opptak på chateu neuf, i universitetets aula og i USIT sitt studio.
 • Utforme pedagogisk design i samarbeid med fagmiljø
 • Sørge for en smidig prosjektlederovergang
 • Utforme kurstrailer
 • Koble på HF-kommunikasjon for markedsføring av kurs (allerede koblet på, men må koordineres)
 • Beskrevet i milepælsplanen

Aktivitet og ressursbruk

Møter og seminarer

 • Det er avholdt prosjektgruppemøter annehver uke hvor vi har jobbet utifra aktivitetsplanen.

Ressursbruk

 • Antall timer brukt totalt: 184,5

Erfaringer i prosjektet

 • Samarbeidet med de faglige har fungert svært godt.
 • Tiden har nå blitt brukt til utvikling av teoretisk innhold og planlegging, det skal bli godt å komme i gang med selve produksjonen.

Annet

 • Kurset blir annonsert etter planen 1. november, og lanseres 1. februar.
Publisert 2. sep. 2015 14:49 - Sist endret 2. sep. 2015 14:50