Printing 2 - Implementasjon (P2I)

Bakgrunn

Prosjektet er en oppfølging av prosjektet Printing 2, der leveransen var en anbefaling av Safecom som ny utskrifts- og kopiløsning for UiO

Formål

Prosjektets formål er å innføre Safecom som ny utskrifts- og kopiløsning ved (deler av) UiO

Resultatmål og leveranse

Prosjektets hovedleveranse er en utskriftsløsning basert på Safecom, satt i drift for et begrenset antall brukere.

Status

  • Safecom-løsningen er satt opp og er pilot-testet på USIT, UB, UV og Det odontologiske fakultet.
  • Sluttrapport for prosjektet er levert til prosjekteier, og utskriftsløsningen ble satt i begrenset produksjon fra januar 2015.
  • Siden august 2015 har løsningen vært i full produksjon, og utskriftskvoter kan kun kjøpes via utskriftsportalen, ikke på studentweb.

Sluttrapport

Sluttrapport vedlagt “Beskrivelse av teknisk løsning” og “Oversikt over mangler og ønsket funksjonalitet” godkjent av IT-direktøren 15. april 2016.

 

Publisert 5. mai 2013 18:39 - Sist endret 16. apr. 2016 11:38