Printing 2

 

Formål

Prosjektets formål er å gi en anbefalig til ny utskriftsløsning for UiO. Anbefalingen skal gjøres på bakgrunn av grundige behovs- og interessentanalyser. I arbeide med anbefalingen vil det med stor sannsynlighet dukke opp krav og ønsker om funksjonalitet som dagens utskriftsløsning ikke kan tilfredsstille - heller ikke gjennom utvidelser. I slike tilfeller skal prosjektet vurdere hvilke konsekvenser disse kravene/ønskene vil ha når det gjelder kostnader og ressursbehov.


Status: Prosjektets hovedleveranse, anbefaling av utskriftsløsning for Universitetet i Oslo er godkjent av Prosjekteier. Sluttrapport er levert.

Resultatmål og leveranse

Prosjektets hovedleveranse er en anbefaling til ny utskriftsløsning for UiO.

1. delmål: Interessentanalyse

2. delmål: Behovsgjennomgang

3. delmål: Kravspesifikasjon

4. delmål: Et utvalg av kandidatløsninger

5. hovedleveranse: Anbefaling av utskriftsløsning

 

Publisert 7. nov. 2011 11:06 - Sist endret 4. jan. 2019 04:17