Prosjektløftet

Innføring av UiOs prosjektrammeverk

Prosjektet skal gjennom opplæring og kursing av prosjekteiere og prosjektledere ved USIT styrke organisasjonen på å gjennomføre prosjekter. Eksisterende prosjektguide på USIT skal gjennomgås slik at det samsvarer med malverket i UiOs Prosjektrammeverk, samt se på hva som er USIT spesifikt og tilrettelegge behovene for vår virksomhet.

Se mandat for prosjektet.


Prosjektstart: Desember 2016

Prosjektslutt: September 2017


Leveranseområder:

  • Kurs og opplæring av prosjektledere og prosjekteiere ved USIT
  • Oppdatering av USITs prosjektguide
  • Organisasjonsutviklingsprosesser (OU-prosesser)

Prosjekt-status:

Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte Realisere
Godkjent Godkjent Pågående    
         

 

Publisert 17. jan. 2017 11:43 - Sist endret 20. jan. 2020 13:33