Løsningsbeskrivelse for flervalg i nettskjema

Denne løsningsbeskrivelsen fungerer også som en sluttrapport for prosjektet.

Skjematyper

Vi har en egen skjematype for flervalg. Denne skjematypen har en litt annen oppførsel + at ledetekster er endret noe. Denne skjematypen kan brukes både til åpne quiz og obligger /deleksamen. Det kan bli lagd en egen skjematype for eksamen dersom det er behov for dette (kan ha egne sikkerhetsinnstillinger og innlogginger etc.).

Slik det er lagt opp, skal det være mulig å sette alle  innstillinger fra opprettdialogen for de aller fleste skjema.

Bygge skjema

Bygging av skjema er likt som for andre skjema, bortsett fra at for radioknappspørsmål er "forvalg" byttet ut med "rett svar". I tillegg er alle spørsmål default huket av som obligatoriske. Foreløpig er det kun radioknappspørsmål som kan er tilpasset fasit. Det er på bakgrunn av at vi ikke fant noen miljøer som brukte avkrysningsbokser, og derfor ble usikre på hvordan vi skulle rette dem. Dette kan tas i en senere versjon ved behov.

Se bilde av byggeren med et flervalgspørsmål.

Besvarelser

Flervalg-skjema kan ha samme sett av respondenter som andre Nettskjema (åpent, UiO-internt, inviterte eller IDporten). Alle spørsmålstyper i Nettskjema kan brukes, men kun  radioknapper kan bli automatisk rettet.

Å svare på skjema blir som før, men etter levert besvarelse kommer kvitteringsteksten + et av følgende alternativer:

  1. ingenting
  2. antall rette svar og prosent rette svar
  3. pkt 2 + fasit av oppgavene

Dersom du velger å lagre og utsette levering av skjemaer med flervalg, får du ikke opp poengsum eller fasit.

Se eksempel på et skjema og en kvittering/fasit.

Innstillinger

Det er mulig å gjøre samme endringer i innstillinger som de som settes i opprettdialogen. Det betyr at det er mulig å gjøre om et spørreskjema til et flervalgsskjema etc.

Se snapshot av endring av skjematype.

Se rapport

Som redaktør av et skjema, kan du se samlet hvem som har svar rett på hvert spørsmål.

Fasit for en enkeltbesvarelse vil være den samme som kan publiseres for respondenten.

Se snapshot av innleveringer med poengsum.

Se snapshot av oversikt over alle svar med fasit.

Eksportformater

Følgende endringer er gjort i Tabseparert /Excel -export: Verdiene 0 eller 1 for rett og galt svar på spørsmålene og kolonnen SUM i slutten som summerer poengene.

Gjenstående arbeid

Avstemme med miljøer som kom med innspill

De vi snakket med i forkant, må nå få beskjed når versjon 13 er i produksjon og få mulighet til å komme med tilbakemeldinger.

Lenka skjemaer

Vi hadde skissert opp en løsning med lenka skjemaer der man kunne kreve at et skjema var besvart før du fikk lov å svare på et annet. Dette var noe som MEDFAK brukte i QMP og vi ser behovet for det i SRS.

Det dukket dog opp en del utfordringer angående hele konseptet og hvordan vi hadde designet det. Her må det jobbes videre på designstadiet, og dette planlegges inn i versjon 14.

Avkrysningsbokser

Ettersom vi ikke fant noen miljøer som bruker avkrysningsbokser, ble vi usikre på hvordan disse skulle poengis. Dette lager vi når det er noen som trenger det.

Eksportformater

Vi må se nærmere på alternative eksportformater. Dette er også bedre å gjøre når vi har noen som har tenkt å bruke dem.

 

Publisert 18. sep. 2014 13:32 - Sist endret 22. des. 2014 14:21