Prosjektmandat for Nettskjema for digital eksamen og quiz.

Mandat versjon 0,1; 08.sept 2014

Prosjektnavn

Nettskjema for digital eksamen og quiz.

Roller

Oppdragsgiver

 "Internt prosjekt"

Prosjekteier ved USIT

Even Halvorsen er prosjekteier ettersom all utvikling er lagt til webseksjonen.

Andre aktører

 • Medfak ved Per Grøttum
 • Representant for en annet fakultet med interesser for multiple choice -eksamen
 • Noen som ønsker å bruke quiz i undervisningen

Prosjektleder

Dagfinn Bergsager, gruppeleder webutvikling i webseksjonen

Bakgrunn og begrunnelse

Bakgrunnen for bruk av Nettskjema for "multiple choice"-modellen i digital eksamen er hovedsaklig fundert i Det medinske fakultets behov for å skifte ut verktøyet Questionmark Perception (QP). Utredningen av Nettskjema for bruk i "multiple choice"-modellen tar derfor, naturlig nok, utgangspunkt i det arbeidet og de behov og erfaringene som er gjort ved Det medisinske fakultet med bruk av QP.

UiO sentralt ønsker i tillegg, gjennom digital eksamen prosjektet, å tilby et sett med løsningskomponenter som kan anvendes på ulike måter for avvikling av eksamen ved alle fakulteter. Det vil derfor også være behov for å gjøre avsjekk på hvordan et løsningsforslag vil fungere for flere miljøer ved UiO, og det må gjøres avsjekk og avgrensninger på hvordan Nettskjema kan fungere inn i en skissert fremtidig arkitektur med flere komponenter.

Det har gjennom flere år vært behov for å innføre et standardisert verktøy til bruk for flervalgsoppgaver i undervisningen. Det er derfor også nærligende å gjøre et avsjekk på hvordan et løsningsforslag med bruk av Nettskjema i "multiple-choice"-modellen også kan benyttes til dette formålet.

Se også et skissert løsningsforslag til Nettskjema for digital eksamen og quiz.

Formål

Nettskjema skal først og fremst være et verktøy for spørreundersøkelser og datainnsamling ved UiO. Utvidelser av Nettskjema til flere formål skal ikke gå på bekostning av dette.

Dette prosjektet skal utvikle en første versjon av løsning til bruk for

 • avvikling av eksamen etter "multiple choice"-modellen
 • quiz i undervisningen

Resultatmål og leveranser

 • Interaksjonsdesignskisser til
  • hvordan eksamensflyten kan foregå i Nettskjema (oppdeling av en eksamensoppgave i oppgaver, deloppgaver og spørsmål)
  • flyt for automatisk retting av eksamensoppgave
  • feedback på spørsmål underveis / på slutten i oppgavesettet for quiz
 • Utrede og implementere spørsmålskonstruksjoner det er behov for i eksamensgjennomføringen
 • Utrede eksempel på utvekslingsformat for utveksling av en eksamen til verktøy for sensurering og videre analyse av svarresultater (eks. bruk av QTI).
 • Implementere rette-funksjonalitet som til studentene umiddelbart tilbakemelding om hvordan en quiz gikk
 • Lage mulighet for at skjemaeier er den som kan se hvordan en besvarelse gikk
 • Anbefaling for hvordan eksamen kan gjennomføres i Nettskjema på en skalerbar og sikker måte

Rammer

Tidsramme: 15.september - 14.november 2014

Direkte kostnader: 0,-

Timeverk/årsverk:

Andre rammer:

Hovedmilepæler og ressursestimat

 • 15.september: prosjektstart
 • 8.oktober: interaksjonsdesignskisser og teknisk spekk klar
 • 15.oktober: Oppstart utvikling
 • 30.november: Løsning klar til testing
 • 10. desember: Produksjon av løsning
Publisert 8. sep. 2014 12:24 - Sist endret 26. sep. 2017 13:15