Prosjektforslag for Nettskjema for digital eksamen og quiz.

1. Prosjektmandat

2. Prosjektets avhengigheter

Prosjektet må få innspill fra undervisere som ønsker å bruke quiz i undervisningen samt komme i kontakt med miljøer som ønsker å bruke eksamen med flervalgsoppgaver.

3. Interessenter/målgrupper

MEDFAK og andre som ønsker å bruke digital eksamensløsning med flervalg på UiO.

Se interessentanalyse.

4. Prosjektorganisering

Prosjektet gjennomføres internt i webseksjonen og trekker inn de miljøer vi ønsker.

5. Overordnet milepælsplan og ressursbehov

Arbeidet er forventet å ta mestepartene av tide til utviklerteamet i Nettskjema i ca 5 uker. I i tillegg kommer administrasjon og planlegging/spesifisering.

6. Risikoanalyse

Den største faren er at vi ikke kommer i kontakt med andre miljøer enn MEDFAK.

7. Økonomiske rammer

Ingen.

 

 

 

Publisert 8. sep. 2014 12:24 - Sist endret 8. sep. 2014 16:09