RSaaS – IT-ressurser for forskning og (forskningsbasert) utdanning

Overordnede rammer for prosjektet

Vi jobber med en hypotese om at arbeidsplasser og applikasjoner kan leveres til sluttbrukere - primært forskere,med høyere kvalitet, mer fleksibilitet, bedre tilgjengelighet og til en totalt sett lavere pris ved å bruke virtualiseringsteknologi. Samme løsning kan brukes for "box-in" av administrative applikasjoner, og for å levere administrative applikasjoner til nettbrett/mobil/BYOD.

Prosjektet skal implementere den tekniske løsningen for DaaS (Desktop as a Service) til sluttbrukere, med utgangspunkt i innmeldte behov og hypotese. Prosjektet skal levere hele stacken, fra hardware til brukeropplevelse.

Prosjektet skal jobbe med smidig metodikk, og levere etter prinsippet "Minimum Viable Product". Hver leveranse skal være et brukbart produkt, det skal leveres til sluttbrukere, og leveransene skal brukes til å samle inn data for å støtte opp under hypotesen, og for å justere retning underveis i prosjektet. Vi skal derfor jobbe tett sammen med utvalgte brukergrupper underveis, og vi skal ha et stort fokus på å lage relevante målepunkter for å se om leveransene støtter opp under målsetningene våre.
 

  • Fokus på at applikasjoner og/ eller desktops skal leveres like godt til alle devicer (driftede klienter såvel som nettbrett/mobiltelefoner) - og til endepunkter vi ikke har kontroll på (f.eks. for forskere på sykehusene)

  • Vi skal levere Linux og Windows som plattformer

  • Sikkerhet skal være bygget inn i leveransen – vi skal bygge god nok sikkerhet til formålet i alle ledd.

  • Vi skal tenke skalerbarhet - leveransene skal kunne tas i bruk av alle våre brukere - og helst av brukere fra resten av sektoren fra dag 1

  • Vi skal være fremtidsrettet og lage løsninger som er forenlige med en "hybrid cloud" strategi, det skal være en fremtidig mulighet for å kjøre hele eller deler av løsningene vi lager i en public cloud

  • Gjenbruk av eksisterende infrastruktur og tjenester hvis mulig/ ønskelig ut fra brukerbehov, prosjektet må ha mulighet til å omgå dagens prosedyrer og implementert teknologi (legacy) om nødvendig, dog på en god måte

 

Av Gard mfl
Publisert 9. des. 2016 10:19 - Sist endret 9. jan. 2019 20:25