SAM

Prosjektet skal vurdere eventuelt system for Software Asset Management ved UiO.

Bakgrunn og formål

Mandat: Mandat 

Prosjektbeskrivelse:  Prosjektbeskrivelse

Bakgrunn

USIT har i lang tid sett behovet for et Software Asset Management (SAM) -system, som kan styre anskaffelse og omfordeling av programvarelisenser på UiO.

Et SAM-system kan innføres med forskjellige grader av funksjonalitet.

En full innføring kan bety helautomatikk fra et brukerbehov oppstår til programvare er kjøpt og distribuert til bruker, flytting av lisenser mellom brukere, og bruksstatistikk. Dette er et ambisiøst mål, som må fungere uavhengig av hvilket økonomisystem UiO velger. Et alternativ er ikke å integrere med økonomisystemet, men eventuelt ha det som en mulighet på et senere tidspunkt.

Vi vil både måtte finne ut hvilket nivå av funksjonalitet vi ønsker å benytte, hvilket system som er best egnet til å dekke dette formålet, samt avklare om et eventuelt samarbeide med førstelinjeforum og Uninett er hensiktsmessig.

Vi ser også en økende mengde programvare tilgjengeliggjort via for eksempel Apple sin "Appstore", Google sin "Play" og Microsoft sin "Windows Store". I dag foregår det en del kjøp med personlig kredittkort og påfølgende refusjon av utlegg her. Det er verdt å undersøke om et moderne SAM-system kan håndtere dette.

Vi ser en økende mengde programvare som tilbys som en skytjeneste. For eksempel Microsoft Office365 og Adobe Creative Cloud. Det er interessant å se på i hvilken grad moderne systemer for SAM, adresserer denne utviklingen.

Formål

 • Få bedre oversikt over kjøpte lisenser og bruk av lisenser, som grunnlag for å
  • Kunne flytte ubrukte lisenser internt i stedet for å kjøpe nye
  • Kunne evaluere og endre eventuell internfakturering
  • Kunne endre lisensmodell fra leverandør hvis det er formålstjenlig
 • Forenkle anskaffelsesprosessen når en bruker skal ha tak i ny programvare
 • UiO kan stå sterkere i en situasjon med lisensettersyn fra en leverandør

Prosjektstart: 24.08.2017

Prosjektslutt: 31.01.2018


Hovedleveranser:

 • Prosjektet skal finne hvilket (hvis noe) nivå av Software Asset Management som bør innføres på UiO
 • Prosjektet skal evaluere ulike systemer for SAM og finne frem til systemet som passer best i forhold til UiOs behov
 • Prosjektet skal vurdere om systemet kan eller bør
  • Kjøpes som en ren skytjeneste
  • Settes opp i samarbeide med andre parter i UH-Sektoren
  • Kjøres utelukkende for UiO
 • Prosjektet må sette opp en skisse av oppgaver og roller i systemet

Dersom dette fører frem til at et system skal anskaffes, vurderer prosjektleder sammen med prosjekteier om prosjektet skal gjøre anskaffelsen eller om dette må bli en separat prosess


Prosjektstatus:

Prosjektet er forsinket i forhold til opprinnelig plan grunnet for ambisiøse frister og ikke full tilgang til tid hos nøkkelpersoner.

Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte Realisere
Ide, behov, mål Styringsgrunnlag Gjennomføringsfaser Overlevering (ferdig), evaluering (gjenstår) Gevinster

 

Publisert 12. juni 2017 09:04 - Sist endret 11. feb. 2019 16:33