Planverk

Overordnet oversikt over prosessen vår 

Prosessen

Planlegging

 • Interessenter
  • Oppdragsgiver 
  • System/produkt-brukere
  • Interne og eksterne brukere
  • Ansatte i Helpdesken
  • Ansatte i andre avdelinger v/USIT
  • Prosjektledelsen og prosjektdeltakerne
 • Risikoanalyse
 • Verktøy i bruk
  • Prosjektsiden
  • Figma/JS/Vortex
  • Zoom, MS Teams, Mattermost 

Milepæler

Fremdriftsplan for prosjektet og etablering av team

 • Bli kjent og fordele arbeidsoppgaver og frister

 • Realitetsorientere prototypeidéen, få felles forståelse av skop og mål

 • Definere konkrete målsettinger (milepæler)

Bygge prototype og forbedre selvhjelps artikler for Nettskjema 

 • Ukentlige check-ins med gjennomgang av backlogliste

 • Vurdering og eventuell endring av målsettinger, arbeidsoppgaver og milepæler

Plan for måling/skalering (GA) og testing av prototypen

 • Hvordan måle metrikkene (kvantitativt - skalering)

 • Hvordan måle fornøydhet, brukbarhet, nyttighet (kvalitative)

Implementere prototypen feb/mars 2021

 • Kontinuerlige endringer, sjekke status - hva må forbedres til endelig implementering?

 • Analyse av bruk

Videreutvikle prototypen

 • Sette nye milepæler og frister ift videreutvikling av prototypen frem mot endelig implementering juni 202

Versjon I

Teknisk

 • Autocomplete-søkefelt som leter gjennom «hjelp»-mappene i vortex

 • En supportvelger som inneholder Helpdesk sine support-tjenester:
  a) sende inn sak (via e-post)
  b) ringe til Helpdesken
  c) Livechat
  d) Zoom-veiledning

 • Legge inn tilbakemeldingsknappen: «fant du det du lette etter?»

Innholdsproduksjon

 • Videreutvikle veiledningene for Nettskjema

 • Videreutvikle veiledningene for zoom 

 • Etablere et rammeverk for veiledningene og videreutvikle veiledningene for tjenestene som er viktigst

Målinger

 • Konkretisere og klargjøre test- og analyseverktøy – Google Analytics

 • Måle brukeropplevelse og bruk (fornøydhet, suksessrate, antall henvendelser)
   

Versjon II

Teknisk

 • Videreutvikling av funksjonalitet basert på bruksstatistikk og tilbakemeldinger 

 • Innføre en tjenestevelger (som tilhører "søkefeltet") 

 • Oppdatere utseende på løsningen i forbindelse med oppdatering av nettsidene (9.mars)

Innholdsproduksjon

 • Ferdigstilling av rammeverk som skal brukes i samarbeidet med nettredaktører og tjenesteeiere

 • Utrulling av nye veiledninger for de topp 10 viktigste tjenestene for Helpdesken 

Målinger

 • Analysere funn fra målingene og automatisere denne prosessen 

 • Videreutvikle, eventuelt endre/fjerne funksjonaliteter avhengig av funn

Avslutning

 • Evaluering av prosjektet i form av en avsluttende prosjektrapport  

Realisering

 • Videreutvikling og vedlikehold av tjenesten
 • Konkretisere hvordan dette skal gjøres - både i forhold til statistikk, innholdsproduksjon og funksjonalitet 

 

 

 

Publisert 16. des. 2020 22:53 - Sist endret 11. mars 2021 15:03