Prosjekt nytt stedkodeopplegg

I samanheng med at UiO går over frå SAPUiO til å bruke DFØ sine løysingar (prosjekt BOTT Økonomi og lønn), mister UiO sitt kjeldesystem for stedkodar. Samtidig ønsker UiO å revurdere bruken av stedkode-konseptet, og finne ei meir framtidsretta løysing for tekniske organiseringar av universitetet. Løysinga skal vektlegge sektorløysingar.

Prosjektet vart avslutta i 2021.

Bakgrunn og formål

Sjå prosjektbeskrivinga for detaljar.


Prosjektstart: 1. juni 2020

Prosjektslutt: 31. desember 2020 1. mai 2021


Hovedleveranser:

  • Ei enkel kartlegging av UiO sine behov for organisering. Fullførd juli 2020.
  • Ei anbefaling av val av ny løysing Fullførd oktober 2020. Anbefalte NTNU sin OrgReg.
  • Implementasjon av ny teknisk løysing for organiseringsdata. Fullførd til overgangen til DFØSAP, mai 2021.

Prosjektstatus:

Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte Realisere
Godkjent Godkjent

Fase 1 - Behovskartlegging

Godkjent

Fase 2 - Anbefaling av løysing

Godkjent

Fase 3 - Implementere løysing

Pågår

Fase 4 - Innføre ny løysing

 

   
             
Publisert 4. sep. 2020 11:41 - Sist endret 6. des. 2021 22:58