Studentresponssystem

Formål

Prosjektets formål er å tilby undervisere og studenter ved UiO et nettbasert SRS. Herunder tilhører brukerdokumentasjon, kurs, erfaringsdeling, samt dokumentasjon av best-practise for bruk av systemet i undervisningen.

Prosjektet vil gjennom dette støtte opp om Strategi 2020, strategi 8 (Læringsuniversitetet): "UiO skal tilby landets beste læringsmiljø gjennom [...] bruk av varierte læringsformer, læringsfremmende evaluering og god pedagogisk kompetanse", og universitetets årsplan 2013-2015, tiltak 7 (Læringsuniversitetet), nyskapning i undervisning og læring: "Fakultetene skal legge til rette for at studentene møter [...] digitalt støttede læringsformer [...] Studentene skal være aktive deltakere [...] i undervisning og læring [...] Alle fakulteter skal iversette prosjekter som sikrer nyskaping av undervisning og læring".

Bakgrunn og begrunnelse

  • SRS har etter hvert blitt et standard virkemiddel i forelesningssituasjoner, og USIT har fått en rekke henveldelser om SRS de siste årene. Mange fakulteter har testet SRS, enten som fysisk mentometer-utstyr (klikkere), eller nettbaserte tjenester. Eksempler på slike miljøer er:
  • Hensikten med SRS er å skape høy studentaktivitet i store forelesninger, få sanntidstilbakemeldinger på faglige problemstillinger, og å kunne styre undervisningen om ønskelig.
  • Siden et stort antall studenter har mobilt utstyr med internett-tilgang, er det nå logisk å tilby en nettbasert tjeneste for dette. På bakgrunn av dette har vi valgt å videreutvikle Nettskjema, som kan benyttes på alt utstyr som kan kjøre en nettleser.
  • Educause Learning Initiative promoterte student-respons-systemer allerede 2005 ("7 things you should know about...)

Felles for disse "førstegenerasjons"-satsningene er at en har innskaffet dedikert mentometersustyr. USIT har hatt SRS på dagsorden tidligere (jf. porteføljemidler for 2012), men avventet for å se om det ville bli mulig å gjøre dette på annen måte. Dedikert utstyr krever oppbevaring, utdeling, innsamling, vedlikehold (batterier), og vil over tid gå i stykker, forsvinne og bli utdatert.

DML har f.eks blitt kontaktet av professor og læringsprisvinner Arnt Maasø som benytter Mentimeter i sin undervisning ved IMK, og et søk etter softwarebaserte "student response systems" gir en betydelig mengde treff.

Publisert 19. sep. 2013 15:37 - Sist endret 20. sep. 2018 14:38