Prosjekt «Teksting av video»

Prosjektet har lansert en autotekst-løsning basert på beta-versjonen satt opp vinteren 2021. Autotekstløsningen skal fungere som støtte til å produsere undertekster, men hvor genererte tekster må manuelt bearbeides i etterkant for å sikre god nok kvalitet.


Prosjektet vil ha en kort presentasjon og demo av tjenesten på IT-konferansen onsdag 8 september.


Bakgrunn og formål

Manglende undertekster på video er identifisert som et av de mest alvorlige og omfattende Universell utforming (UU)-problemene ved UiO i UU-prosjektet.

Formålet med prosjektet er å få opp en tjeneste for teksting av videoer hvor USIT utvikler og tilrettelegger den tekniske tjenesten og enhetene selv organiserer støttefunksjoner som kan renskrive den automatisk genererte teksten.

Prosjektstart: 02.08.2021

Prosjektslutt: 01.06.2022 


Hovedleveranser:

 1. Forbedre autotekst-dev basert på tilbakemeldinger våren 2021 
 2. Forbedre nettsider og utarbeide opplæringsvideo/materiell
 3. Produksjonsette løsning som sikker og stabil tjeneste 
 4. Pilotperiode med utvalgte miljøer 
 5. Erfaringsgrunnlag for videre arbeid knyttet til teksting av video

Prosjektstatus:

Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte Realisere
Godkjent Ferdig

Leveranse 1, 2 og 3: Forbedre tjeneste + bedre veiledninger

Leveranse 4:  Pilotperiode ute hos miljøene Leveranse 5: Oppsummere erfaringer    
             

Kontaktinformasjon

For spørsmål om prosjektet: Erik Sandberg Michelsen 

Support av tjenesten: web-hjelp@usit.uio.no

Prosjekteiere

 • Tomm Eriksen 
 • Dagfinn Bergsager

Prosjektleder

Erik Sandberg Michelsen 

Prosjektdeltakere

 • Hans Martin Aasland (UX) 
 • Joey Corbin (DIG)
 • Representanter fra utvalgte pilotmiljøer
 • Utviklingsteam fra WEB

 

Publisert 25. aug. 2021 12:53 - Sist endret 1. apr. 2022 20:11