Prosjekt Tilgangsstyringsgrupper (TSG)

Prosjektet ble fullført og avsluttet i 2020.

 

Prosjekt Tilgangsstyringsgrupper (TSG) skal utvide Cerebrum med eit rikare sett med automatiske grupper for tilgangsstyring, for å auke sikkerheten og bedre brukaropplevinga i tenester.

Bakgrunn og formål

UiO har mangelfull tilgangsstyring, i følge internrevisjonen (EIR) sin rapport frå 2013. Blant anna vert mange tilgangar tildelt manuelt, som ofte fører til mangelfull opprydding. Eit «Forprosjekt tilgangsstyring» har sett på problemstillinga, og anbefalte å starte dette prosjektet, samt det pågåande prosjektet «Tilganger og roller i administrative systemer» (TRADS), som ser på å bedre datagrunnlaget i SAPUiO.

Formålet med dette prosjektet er å oppnå auka sikkerhet og bedre brukaroppleving gjennom bedre tilgangsstyring. Prosjektet skal oppnå dette ved å utvide Cerebrum med fleire automatiske grupper, som dekker behova som finnast på UiO, og tilrettelegge for å ta desse i bruk.

Sjå prosjektbeskrivelsen [PDF] for meir detaljar. Midlar vart tildelt frå SKAIT 20.12.17.


Prosjektstart: 1. mai 2018. I pause juni 2018 - august 2019.

Prosjektslutt: 1. august 2020 (under revidering)


Hovedleveranser

  • Kartlegging av behova for automatiske grupper hos tenesteeigarar.
  • Kartlegging av kva rolledata som finnast i HR og FS som kan brukast for tilgangsstyring.
  • Utvide Cerebrum med fleire tilgangsstyringsgrupper, basert på kartlegginga.
  • Oversikt over automatiske grupper for tenesteeigarar, og rettleiar for korleis ta dei i bruk.

Prosjektstatus

Konsept Planlegge Gjennomføre Avslutte Realisere
Godkjend Godkjend Fase 1 Fase 2    
    Pågår      
Publisert 9. apr. 2018 11:50 - Sist endret 9. feb. 2021 10:18