Tjenestekatalog

Bakgrunn

USIT mangler i dag en samlet oversikt over tjenestene vi leverer. Dette påvirker vår evne til å kommunisere tydelig med både ledelse, kunder og brukere. I tillegg begrenser det USITs evne til å gjøre velfunderte prioriteringer. 

Formål

Prosjektet skal utarbeide en samlet og helhetlig oversikt over tjenestene USIT leverer og informasjon om disse tjenestene til interne og eksterne målgrupper. Prosjektet skal strukturere informasjonen, etablere malverk for utviklingsplaner/veikart samt beskrive og implementere en forvaltningsmodell som sørger for at tjenestekatalogen blir vedlikeholdt.

Resultatmål og leveranser

Prosjektet skal levere struktur og malverk for informasjon om tjenestene, og jobbe med seksjonene for å få skrevet informasjonen og etablere en tjenesteliste. Prosjektet skal også levere maler for veikart, og beskrive forvaltningsprosessen som sikrer at informasjonen i tjenestekatalogen vedlikeholdes og brukes.

 

Publisert 5. nov. 2015 10:43 - Sist endret 13. sep. 2016 10:32