TSD-utvikling revidert Q1 2016

Bakgrunn

Prosjektet Tjenester for Sensitive Data (TSD) har gått over i en driftsfase og Tjenestegruppen TSD skal nå opprettes samtidig som prosjektet TSD skal avsluttes. Dette gjøres i Q1, 2015. I forbindelse med flere større pågående utviklingsløp i TSD, betalt av interne og eksterne midler, er det formålstjenlig å holde disse utenom Tjenestegruppen TSD og samle dem i sekkeprosjektet TSD-Utvikling.

Formål

Formålet med prosjektet er å ha en formell setting rundt de pågående utviklingsløpene i TSD, som ikke er en del av tjenestegruppen.

Resultatmål og leveranse

 

Publisert 15. jan. 2015 21:34 - Sist endret 5. feb. 2016 12:46