Møte i referansegruppen nov 2012

Prosjektet har kommet godt i gang og prosjektledelsen ønsker derfor å invitere til et møte i referansegruppen. Vi håper at møtet kan gi oss innspill fra referansegruppens medlemmer som har stor kunnskap om behandling av sensitive data. I tillegg ønsker vi å informere om prosjektet og se etter mulige samarbeid og fremtidige utvidelser.

Onsdag 28 november 2012, kl 0900-1200.

Sted : Informatikksalen i 5 etg, Ole Johan Dahls hus (det nye
Informatikkbygget), Gaustadallen 23b, det store flotte svarte bygget ved
Forskningsparken.

Deltakelse :

  • Folkehelseinstituttet (Roger Schäffer)
  • Kreftregisteret (Jan Nygård)
  • OUS (Heidi Thorstensen)
  • NorStore (Andreas Jaunsen)
  • (OUS/Forskernett) Sissel Jor
  • Elixir/Fuge (Eivind Hovig og Håkon Sagehaug)
  • REK (Øyvind Olsen)
  • PSI (Inge Amlien)
  • GenAP (Dag Undlien)
  • USIT (Lars Oftedal, Espen Grøndahl, Märtha Felton, Hans Eide, Gard Thomassen)


Tentativ agenda :

09.00-09.15 IT-dir, Lars Oftedal, gir en presentasjon av USIT og
overordnet om TSD 2.0
09.15-09.50 Presentasjon av TSD 2.0 prosjektet, løsningsidé og scope
09.50-10.00 Presentasjon av genAP (VERDIKT prosjekt om å bringe
DNA-sekvensering til klinikken (samarbeider tett med USIT))
10.00-10.10 Presentasjon av NorStore (Nasjonal lagringsplattform for
vitenskapelig data og TSD partner)
10.10-10.20 Pause
10.20-11.15 Diskusjon omkring teknologivalg, sikkerhet vs åpenhet samt
mulige samarbeid og utvidelser (veien videre)
11.15-12.00 Lunsj (TSD 2.0 spanderer)

 

Notater fra møtet finnes her

 

Arrangør

Gard Thomassen
Publisert 19. sep. 2012 06:12 - Sist endret 15. aug. 2014 13:18