Referansegruppe for TSD 2.0

Prosjektet TSD 2.0 ved USIT skal utvikle tjenester for sensitive data. Dette medfører at man må forholde seg til gjeldene regler og forskrifter. Videre må systemet være slik at moderorganisasjonene til brukerne godkjenner det. Ut over dette finnes det en god del erfaring med behandling av sensitive helsedata allerede i Norge. TSD 2.0 ønsket derfor en referansegruppe sammensatt av tilsynsorganer, forskningsinstitusjoner, brukere og institusjoner med erfaring fra tilsvarende arbeid.Invitasjoner til referansegruppen ble sendt ut i mars 2012.

TSD 2.0 referansegruppe

Oppdatert :  10/4-2012

 

  • Oslo Universitetssykehus ved personvernsansvarlig Heidi Thorstensen
  • REK sør-øst ved Avdelingsdirektør Prof. Knut Ruyter
  • Kreftregisteret ved avdelingsleder for registerinformatikk, Jan Nygård.
  • Genetic Analysis Platform (genAP) ved Prof. Dag Undlien
  • NorStore ved Andreas Jaunsen
  • Elixir/Fuge Norge ved Prof. Eivind Hovig og Håkon Sagehaug
  • Psykologisk Institutt ved Inge K. Amlien
  • Forskernett på OUS, ved Sissel Jor
  • Nasjonalt Folkehelseinstitutt

 

Innkalling og agenda for møte i referansegruppen 28 november 2012.

Av Gard Thomassen
Publisert 10. apr. 2012 09:28 - Sist endret 19. sep. 2012 06:13