USIT 3.1 - evaluering av USIT 3.0

 

Prosjektets nettsted ligger på IT-direktørens område for organisasjonsutvikling:

https://www.usit.uio.no/om/it-dir/org-utv/usit-31/evaluering/

 

Publisert 23. feb. 2016 13:37 - Sist endret 23. feb. 2016 14:00