Aktivitetsplan

Milepælsplan med ansvarskart

Versjon: 1.2

Ansvar Aktører
 • U - Utfører arbeidet
 • B - Hovedbeslutning
 • b - Delbeslutning
 • a - Framdriftsansvar
 • A - Kompetanseoverføring
 • R - Må rådspørres
 • I - Må informeres
 • r - Kan tilkalles for diskusjon
 • PE - Prosjekteier
 • PL - Prosjektleder
 • PG - Prosjektgruppe
 • SG - Styringsgruppe
 • IT - IT-direktøren
 • IJ - USITs IT-jurist
 • IS - IT-sikkerhetssjef
 • IA - USITs arkitekturansvarlig
 • AP - Prosesseier (Trond Ryd)
 • UX - Gruppe for brukeropplevelse
 • INT - Utviklingsteam i seksjon INT
 • SV - Sentralt Valstyre

 

Planlagt ferdig

Faktisk ferdig

Status

NR

Milepælbeskrivelse

PE

PL

PG

SG

IT

IJ

IS

IA

AP UX INT SV
30. nov 2016 17. nov 2016 Fullført M1 Når plan for involvering av UX er klar B U               U    
9. des 2016 21. nov 2016 Fullført M2 Når plan for rolle som pilotprosjekt for sjekkliste for gjennomføring av utviklingsaktiviteter er klar   U U             r    
16. des 2016 10. feb 2017 Fullført M3 Når plan for å styre utviklinga mot å kunne køyre i ei sky ("Cloud ready") er klar B aU U r   r            
23. des 2016 22. feb 2017 Fullført M4 Når forslag til teknisk løysing og UX-skisser for valadminflyt er klare   U U         r   U I  
13. jan 2017 24. feb 2017 Fullført M5 Når INT og AP har godkjend bestillinga B U Ir R   r r r R r r  
9. juni 2017 1. sep 2017 Fullført M6 Når UX-skisser for veljargrensesnittet er klare og godkjende r a R r         R U    
1. sept 2017     M7 Når første versjon av løysing for valadministratorar er utvikla og evaluert R a R r         Ir U U  
15. sept 2017     M8 Når første versjon av løysing for veljarar er utvikla og evaluert R aU R             U U  
22. sept     M9 Når løysing for opptelling er utvikla                 r R U  
1. okt 2017     M10 Når eValg 3.0 er satt i produksjon og overført til linjeorganisasjon B aU U R   r r       U  
31. des 2017     M11 Når minst tre val er gjennomførde utan bistand frå IT-support B a r r         U i   B
Publisert 9. jan. 2017 19:20 - Sist endret 2. feb. 2019 08:26