Aktiviteter

Milepæl: M1

Versjon: 0.1

 

Ansvar Aktører
 • U - Utfører arbeidet
 • B - Hovedbeslutning
 • b - Delbeslutning
 • a - Framdriftsansvar
 • A - Kompetanseoverføring
 • R - Må rådspørres
 • I - Må informeres
 • r - Kan tilkalles for diskusjon
 • PE - Prosjekteier
 • PL - Prosjektleder
 • PG - Prosjektgruppe
 • NN - Aktør NN
 • AA - prosjektdeltaker AA
 • BB - prosjektdeltaker BB
 • ...
 • ...

 

Start dato Planlagt ferdig Faktisk ferdig Avhengig av Status Milepælnr-aktivitetnr Aktivitetsbeskrivelse Leveranse PE PL PG NN AA
1. nov 2016 29. nov 2016 17. nov 2016 UX (Tomm og Martine) Fullført M1-A1 Utfør møte med UX for å bli enige om plan Referat møte   U      
2. nov 2016 30. nov 2016 17. nov 2016   Fullført M1-A2 Godkjenn plan   B        
Publisert 30. des. 2016 21:15 - Sist endret 2. feb. 2019 08:26