Aktiviteter

Milepæl: M10

Versjon: 0.3

 

Ansvar Aktører
 • U - Utfører arbeidet
 • B - Hovedbeslutning
 • b - Delbeslutning
 • a - Framdriftsansvar
 • A - Kompetanseoverføring
 • R - Må rådspørres
 • I - Må informeres
 • r - Kan tilkalles for diskusjon
 • PE - Prosjekteier
 • PL - Prosjektleder
 • PG - Prosjektgruppe
 • NN - Aktør NN
 • AA - prosjektdeltaker AA
 • BB - prosjektdeltaker BB
 • INT - utviklingsteamet i seksjon INT
 • ...

 

Start dato Planlagt ferdig Faktisk ferdig Avhengig av Status Milepælnr-aktivitetnr Aktivitetsbeskrivelse Leveranse PE PL PG INT AA
1. aug 1. sept       M10-A1 Gå i dialog med AP, ved Trond Ryd, om plan for opplæring i ny løysing, og kommunikasjonskanal for lokale valsekretariat     U      
21. aug 25. aug       M10- Gå gjennom sjekklista for retningslinjer frå UAV for å sikre at alt er/vil bli oppfyld     U B    
15. sept 30. sept       M10-A2 Sikre at løysinga er godkjend av IT-sikkerhet og IT-juristar   B U      
1. aug 18. aug       M10-A3 Bestill driftsmiljø frå www-drift, avklar detaljar     a   U  
11. sept 22. sept       M10-A4 Prodsett ferdig løysing   B a   U  
11. sept 23. sept       M10- Fullfør dokument for prosjektet sin definisjon av "cloud ready" på USIT   r U R    
22. sept 29. sept       M10-A5 Fiks feil etter pentest og andre testar         U  
22. sept 22. sept       M10-A8 Informer om prodsettinga til interessentar, bl.a. valstyret, valsekretariat, AP   B U      
27. sept 29. sept       M10- Godkjenn løysinga, og at den kan overførast til linja (INT)   B U      
Publisert 18. mai 2017 14:59 - Sist endret 8. juni 2017 12:31