Aktiviteter

Milepæl: M11

Versjon: 0.1

 

Ansvar Aktører
 • U - Utfører arbeidet
 • B - Hovedbeslutning
 • b - Delbeslutning
 • a - Framdriftsansvar
 • A - Kompetanseoverføring
 • R - Må rådspørres
 • I - Må informeres
 • r - Kan tilkalles for diskusjon
 • PE - Prosjekteier
 • PL - Prosjektleder
 • PG - Prosjektgruppe
 • NN - Aktør NN
 • AA - prosjektdeltaker AA
 • BB - prosjektdeltaker BB
 • INT - utviklingsteamet i seksjon INT
 • AP - Prosesseier, Trond Ryd
 • SV - Sentralt valstyre

 

Start dato Planlagt ferdig Faktisk ferdig Avhengig av Status Milepælnr-aktivitetnr Aktivitetsbeskrivelse Leveranse PE PL PG INT AP SV
1. sept 15. sept       M11-A1 Gå i dialog med AP for å skaffe val å køyre i ny løysing     U     R  
1. aug 1. okt       M11-A2 Lag solid plan for gjennomføring av pilotvala   R U     R  
          M11-A3                
          M11-A4                
          M11-A5                
          M11-A6                
          M11-A7 Lag rapport frå pilotperiode og send til sentralt valstyre, ved Magnhild Nesheim   B U        
1.des 23. des   M11-A7   M11-A8 Ha møte hos sentralt valstyre, for godkjenning eller avslag på om full prodsetting og kan slå av gamal løysing   R U r     U
1. okt 1. nov       M11-A9 Vurder om prosjektet har oppnådd sine mål og kan starte avslutting   B U        
1. des 31. des       M11-A10 Godkjenn løysing og gjennomførte val   B U        
          M11-A11 Slå av gamal løysing for UiO, om ok   B     U I I
Publisert 21. feb. 2017 07:35 - Sist endret 15. juni 2017 09:22