Aktiviteter

Milepæl: M2

Versjon: 0.1

 

Ansvar Aktører
 • U - Utfører arbeidet
 • B - Hovedbeslutning
 • b - Delbeslutning
 • a - Framdriftsansvar
 • A - Kompetanseoverføring
 • R - Må rådspørres
 • I - Må informeres
 • r - Kan tilkalles for diskusjon
 • PE - Prosjekteier
 • PL - Prosjektleder
 • PG - Prosjektgruppe
 • NN - Aktør NN
 • AA - prosjektdeltaker AA
 • BB - prosjektdeltaker BB
 • ...
 • ...

 

Start dato Planlagt ferdig Faktisk ferdig Avhengig av Status Milepælnr-aktivitetnr Aktivitetsbeskrivelse Leveranse PE PL PG NN AA
1. nov 2016 8. des 2016 21. nov 2016   Fullført M2-A1 Diskuter korleis løyse krav til utviklinga Referat   ab b    
1. nov 2016 8. des 2016| 21. nov 2016   Fullført M2-A2 Lag sjekkliste av sjekklista for oppfølging i prosjektet Sjekkliste   U      
Publisert 30. des. 2016 21:19 - Sist endret 2. feb. 2019 08:23