Aktiviteter

Milepæl: M3

Versjon: 0.4

 

Ansvar Aktører
 • U - Utfører arbeidet
 • B - Hovedbeslutning
 • b - Delbeslutning
 • a - Framdriftsansvar
 • A - Kompetanseoverføring
 • R - Må rådspørres
 • I - Må informeres
 • r - Kan tilkalles for diskusjon
 • PE - Prosjekteier
 • PL - Prosjektleder
 • PG - Prosjektgruppe
 • TA - Trond Amundsen (UH-IaaS)

 

Start dato Planlagt ferdig Faktisk ferdig Avhengig av Status Milepælnr-aktivitetnr Aktivitetsbeskrivelse Leveranse PE PL PG TA
15. nov 2016 15. des 2016 1. des 2016 Trond Amundsen Fullført M3-A1 Involver UH-IaaS i prosjektet Prata med Trond Amundsen   U   R
15. nov 2016 15. des 2016 21. nov 2016   Fullført M3-A2 Bli enige om korleis ha cloud ready med i løysingsforslag Referat   a U r
22. nov 2016 16. des 2016 12. jan 2016   Fullført M3-A3 Finn ut kva vi skal bruke i prosjektet, av vanleg driftsmiljø, AWS og liknande Vanleg driftsmiljø i første omgang, enkel test i UH-IaaS.   U U r
15. des 2016 16. des 2016 6. feb 2017 Trond Amundsen Fullført M3-A4 Få tilbakemelding frå Trond Amundsen på om plan er ok for å vere cloud ready. Avtald at eg kjem oppom og diskuterer ved behov. Sender løysingsforslag og diskuterer dokument med beskrivelse av cloud ready.   U   R
15. des 2016 16. des 2016 10. feb 2017 PE Fullført M3-A5 Godkjenn M3 - plan for cloud ready Referat i SG B a   r
Publisert 30. des. 2016 21:20 - Sist endret 2. feb. 2019 08:24