Aktiviteter

Milepæl: M4

Versjon: 0.5

 

Ansvar Aktører
 • U - Utfører arbeidet
 • B - Hovedbeslutning
 • b - Delbeslutning
 • a - Framdriftsansvar
 • A - Kompetanseoverføring
 • R - Må rådspørres
 • I - Må informeres
 • r - Kan tilkalles for diskusjon
 • PE - Prosjekteier
 • PL - Prosjektleder
 • PG - Prosjektgruppe
 • UX - Martine Eklund (Gruppe for brukeropplevelse)

 

Start dato Planlagt ferdig Faktisk ferdig Avhengig av Status Milepælnr-aktivitetnr Aktivitetsbeskrivelse Leveranse PE PL PG UX AA
1. nov 2016 1. des 2016 21. nov 2016   Fullført M4-A1 Få kickstarta prosjektarbeidet Referat   a U    
20. des 2016 23. des 2016 16. jan 2017   Fullført M4-A2 Lever løysingsforslag for teknisk løysing Løsningsforslag   a U    
20. des 2016 1. jan 2017 18. jan 2017   Fullført M4-A3 Presenter løysingsforslag for INT     a U    
15. des 2016 23. des 2016 3. feb 2017   Fullført M4-A4 Overlever skisser frå UX Referat   a r U  
23. des 2016 15. jan 2017 24. jan 2017   Fullført M4-A5 Send løysingsforslag til IT-sikkerhet for innspel RT-melding   U      
23. des 2016 15. jan 2017 24. jan 2017   Fullført M4-A6 Send løysingsforslag til IT-jurist for innspel RT-melding   U      
20. des 2016 15. jan 2017 20. jan 2017   Fullført M4-A7 Høyr med IT-drift om løysinga kan driftast Tatt muntleg, container (docker) er løysinga.   U      
20. des 2016 15. jan 2017 10. feb 2017   Fullført M4-A8 Høyr med UH-IaaS om løysinga er skyvenleg Tatt muntleg, takast i SG-møte   U r    
20. des 2016 15. jan 2017 6. feb 2017   Fullført M4-A9 Ha klart førsteutkast med brukarhistorier og grovt estimat Jira Portfolio eValg   aU U r  
20. des 2016 15. jan 2017 27. jan 2017   Fullført M4-A10 Følg opp at UAV-sjekklista vert følgd i bestilling Sjekkliste   aU U    
1. jan 2017 15. jan 2017 22. feb 2017   Fullført M4-A11 Grovestimer brukarhistorier, for å avdekke om funksjonalitet må fjernast. Jira Portfolio eValg   aU U    
15. jan 2017 20. jan 2017 22. feb 2017   Fullført M4-A12 Bestill utvikling hos INT Gjort gradvis B aU r    
Publisert 30. des. 2016 21:20 - Sist endret 2. feb. 2019 08:24