Aktiviteter

Milepæl: M5

Versjon: 0.3

 

Ansvar Aktører
 • U - Utfører arbeidet
 • B - Hovedbeslutning
 • b - Delbeslutning
 • a - Framdriftsansvar
 • A - Kompetanseoverføring
 • R - Må rådspørres
 • I - Må informeres
 • r - Kan tilkalles for diskusjon
 • PE - Prosjekteier
 • PL - Prosjektleder
 • PG - Prosjektgruppe
 • AP - Trond Ryd (Personalstøtte)

 

Start dato Planlagt ferdig Faktisk ferdig Avhengig av Status Milepælnr-aktivitetnr Aktivitetsbeskrivelse Leveranse PE PL PG AP
15. jan 30. jan 27. jan   Fullført M5-A1 Send løysingsforslag til PE (epost)   U    
15. jan 1. feb 9. feb   Fullført M5-A2 Forbered møte med styringsgruppa   R U    
3. feb 10. feb 10. feb   Fullført M5-A3 Gjennomfør møte med styringsgruppa Referat aU U   U
15. jan 10. feb 17. feb   Fullført M5-A4 Oppdater løysingsforslag etter tilbakemeldiingar     aU U  
3. feb 10. feb 20. feb   Fullført M5-A5 Revider brukarhistorier og løysingsforslag Jira Portfolio   aU U  
3. feb 10. feb 10. feb   Fullført M5-A6 Få ack på løysingsforslag og bestilling SG-møte U a   R
10. feb 24. feb 24. feb   Fullført M5-A7 Juster løysingsforslag etter tilbakemeldingar frå SG Jira Portfolio og dialog   aU U  
Publisert 30. des. 2016 21:20 - Sist endret 2. feb. 2019 08:26