Aktiviteter

Milepæl: M6

Versjon: 1.1

 

Ansvar Aktører
 • U - Utfører arbeidet
 • B - Hovedbeslutning
 • b - Delbeslutning
 • a - Framdriftsansvar
 • A - Kompetanseoverføring
 • R - Må rådspørres
 • I - Må informeres
 • r - Kan tilkalles for diskusjon
 • PE - Prosjekteier
 • PL - Prosjektleder
 • PG - Prosjektgruppe
 • ME - prosjektdeltaker Martine Eklund
 • RH - prosjektdeltaker Robert Hamar
 • TK - prosjektdeltaker Torkild Kjevik
 • INT - Utviklingsteam i seksjonen INT

 

 

Start dato Planlagt ferdig Faktisk ferdig Avhengig av Status Milepælnr-aktivitetnr Aktivitetsbeskrivelse Leveranse PE PL PG ME RH TK INT
1. feb 18. mai 18. mai   Fullført M7-A1 Lage utkast til skisser for veljargrensesnitt, i henhold til sjekkliste for utviklingsaktiviteter     a   U r R  
18. mai 18. mai 18. mai   Fullført M7-A2 Presenter og diskuter skissene med utviklarane     a   U R U R
18. mai 1. juni 29. mai   Fullført M7-A3 Presenter skisser for styringsgruppa Referat B U   r r r  
1. juni 1. juni 14. juni   Fullført M7-A4 Presenter skisser for sentralt valstyre Presentasjon [pdf] r a   U r r  
1. juni 9. juni 18. aug   Fullført M7-A5 Juster skisser etter diskusjonar     a r U      
1. juni 9. juni 15. aug   Utsatt, fullført M7-A6 Juster brukarhistorier etter skisser     a   R R R U
1. juni 9. juni 1. sep   Fullført M7-A7 Godkjenn skisser og plan Godkjend i e-post 1. sept B U          

 

Publisert 21. feb. 2017 07:30 - Sist endret 12. sep. 2019 22:32