Aktiviteter

Milepæl: M7

Versjon: 1.1

 

Ansvar Aktører
 • U - Utfører arbeidet
 • B - Hovedbeslutning
 • b - Delbeslutning
 • a - Framdriftsansvar
 • A - Kompetanseoverføring
 • R - Må rådspørres
 • I - Må informeres
 • r - Kan tilkalles for diskusjon
 • PE - Prosjekteier
 • PL - Prosjektleder
 • PG - Prosjektgruppe
 • ME - Prosjektdeltaker Martine Eklund
 • TK - Prosjektdeltaker Torkild Kjevik
 • RH - Prosjektdeltaker Robert Hamar
 • INT - Utviklingsteam i seksjonen INT

 

Start dato Planlagt ferdig Faktisk ferdig Avhengig av Status Milepælnr-aktivitetnr Aktivitetsbeskrivelse Leveranse PE PL PG ME TK RH INT
23. jan 1. sept     Pågår M7-A1 Utvikle valadmin-funsjonalitet i INT sine sprintar, i henhold til sjekkliste for utviklingsaktiviteter     a r r r R U
1. mai 15. aug 14. aug   Fullført M7-A2 Få med valadministratorar på info om ny løysing, og påmelding for interesse     U   I   r  
15. mai 19. juni 30. aug   Fullført M7-A3 Send endra løysingsforslag til IT-sikkerhet og IT-jurist for kommentarar når nøkkelhandteringa er avklart Få endringar, så anser ikkje som aktuelt   U r     r r
1. aug 1. sept 14. aug   Kutta grunna kapasitet M7-A6 Utfør brukarundersøkingar blant valadmin     a   U U r  
15. aug 15. sept       M7-A7 Utfør workshop med valadmin for tilbakemeldingar     U I r r r  
20. aug 1. sept       M7-A8 Presenter evaluering av løysinga til prosjektgruppa     U I r r r  
20. aug 1. sept       M7-A9 Vurder behovet for styringsgruppemøte, avhengig av resultat frå brukarundersøkinga workshop   B U   r r    
20. aug 1. sept       M7-A10 Oppdater brukarhistorier etter evalueringa     a U r r    
1. sept 1. sept       M7-A11 Få godkjend løysing og evaluering   B U          
Publisert 30. des. 2016 21:20 - Sist endret 1. sep. 2017 11:31