Aktiviteter

Milepæl: M8

Versjon: 1.1

 

Ansvar Aktører
 • U - Utfører arbeidet
 • B - Hovedbeslutning
 • b - Delbeslutning
 • a - Framdriftsansvar
 • A - Kompetanseoverføring
 • R - Må rådspørres
 • I - Må informeres
 • r - Kan tilkalles for diskusjon
 • PE - Prosjekteier
 • PL - Prosjektleder
 • PG - Prosjektgruppe
 • NN - Aktør NN
 • ME - prosjektdeltaker Martine Eklund
 • RH - prosjektdeltaker Robert Hamar
 • TK - prosjektdeltaker Torkild Kjevik
 • INT - Utviklingsteam i seksjonen INT
 • UX - Gruppe for brukaroppleving

 

 

Start dato Planlagt ferdig Faktisk ferdig Avhengig av Status Milepælnr-aktivitetnr Aktivitetsbeskrivelse Leveranse PE PL PG ME RH TK INT UX
19. juni 8. sept       M8-A1 Utvikle løysinga i INT sine sprintar, etter skisser og sjekkliste for retningslinjer     a   R R R U  
21. aug 25. aug       M8-A2 Klargjer løysing for brukartesting     a   R   U    
25. aug 1. sept       M8-A3 Oppdater IT-sikkerhet og IT-jurist om løysinga, evt. også presenter     U   r r r    
28. aug 8. sept       M8-A4 Utfør brukarundersøkingar blant veljarar     a   U   r    
25. aug 28. aug       M8-A5 Bestill pentest av ferdig løysing     U         R  
4. sept 8. sept       M8-A6 Presenter resultat frå brukartestinga     a   U     R  
8. sept 8. sept       M8-A7 Vurder behovet for styringsgruppemøte   B U   r r r    
8. sept 15. sept       M8-A8 Juster på løysinga etter resultat frå brukartestinga     a   R       U
11. sept 15. sept       M8-A9 Godkjenn løysinga   B U            

 

Publisert 30. des. 2016 21:21 - Sist endret 8. juni 2017 12:30