Aktiviteter

Milepæl: M9

Versjon: 1.0

 

Ansvar Aktører
 • U - Utfører arbeidet
 • B - Hovedbeslutning
 • b - Delbeslutning
 • a - Framdriftsansvar
 • A - Kompetanseoverføring
 • R - Må rådspørres
 • I - Må informeres
 • r - Kan tilkalles for diskusjon
 • PE - Prosjekteier
 • PL - Prosjektleder
 • PG - Prosjektgruppe
 • NN - Aktør NN
 • AA - prosjektdeltaker AA
 • BB - prosjektdeltaker BB
 • INT - utviklingsteamet i seksjon INT
 • ...

 

Start dato Planlagt ferdig Faktisk ferdig Avhengig av Status Milepælnr-aktivitetnr Aktivitetsbeskrivelse Leveranse PE PL PG INT AA
1. aug 1. sept       M9-A1 Utvikle løysinga, i INT sine sprintar     a   U  
1. aug 1. sept       M9-A2 Informer IT-sikkerhet om konkret løysing   r U B    
10. aug 1. sept       M9-A3 Dialog med valsekretariat om løysinga ok for dei     U      
10. aug 1. sept       M9-A4 Oppdater brukardokumentasjon for valadmin, om nødvendig     a   U  
25. aug 5. sept       M9-A5 Vurder om løysing er godkjend   B a      
Publisert 30. des. 2016 21:22 - Sist endret 8. juni 2017 12:30