Vidareutvikling av eValg

Bakgrunn

UiO har sidan 2006 gjennomført UiO-val, for tilsette og studentar, i valsystemet eValg. Systemet har ikkje blitt vidareutvikla sidan det vart introdusert, og det er behov for å modernisere og forbedre tenesta. Mykje har endra seg på 10 år. Det vart søkt om kr 1 500 000,- frå SKAIT for å vidareutvikle eValg. Søknaden vart innvilga 25.4.16.

Formål

eValg har nokre utfordringar som prosjektet skal adressere:

  • Tungvint og lite tilgjengeleg brukargrensesnitt.
  • Tidkrevande og til dels manuell prosess for å gjennomføre val.

Resultatmål og leveranse

  • Moderne og mobiltilpassa brukargrensesnitt for veljarar.
  • Moderne brukargrensesnitt for valadministratorar.
  • Meir automatisering og sjølvbetening ved gjennomføring av val.
  • Enklare oppteljing av val (oppteljinga flyttast inn i nettapplikasjonen).
  • Enklare handtering av manntal (integrasjon med andre system, automatisering).

Utviklinga utførast av INT, og vil bli utført i løpet av 2016 og 2017.

Publisert 5. sep. 2016 09:36 - Sist endret 26. sep. 2017 13:18