Vidareutvikling av eValg

Bakgrunn

UiO har sidan 2006 gjennomført UiO-val, for tilsette og studentar, i valsystemet eValg. Systemet har ikkje blitt vidareutvikla sidan det vart introdusert, og det er behov for å modernisere og forbedre tenesta. Mykje har endra seg på 10 år. Det vart søkt om kr 1 500 000,- frå SKAIT for å vidareutvikle eValg. Søknaden vart innvilga 25.4.16.

Formål

eValg har nokre utfordringar som prosjektet skal adressere:

  • Tungvint og lite tilgjengeleg brukargrensesnitt.
  • Tidkrevande og til dels manuell prosess for å gjennomføre val.

Resultatmål og leveranse

  • Moderne og mobiltilpassa brukargrensesnitt for veljarar.
  • Moderne brukargrensesnitt for valadministratorar.
  • Meir automatisering og sjølvbetening ved gjennomføring av val.
  • Enklare oppteljing av val (oppteljinga flyttast inn i nettapplikasjonen).
  • Enklare handtering av manntal (integrasjon med andre system, automatisering).

Utviklinga utførast av INT, og har blitt utført i løpet av 20162017, og 2018, og skal ferdigstillast innan 1. juli 2019.

Status

Prosjektet har stått på vent grunna andre prioriterte aktiviteter, og starta opp att desember 2018. Det er planlagt ferdigstilt innan 01.07.2019.

Opprinnelige estimat viste seg være for lave, og prosjektet er derfor forsinket i henhold til opprinnelig plan. Prosjektet har mottatt finansiering for å fullføres i 2018.

Publisert 5. sep. 2016 09:36 - Sist endret 4. des. 2018 13:05