Vidareutvikling av eValg

Bakgrunn

UiO har sidan 2006 gjennomført UiO-val, for tilsette og studentar, i valsystemet eValg. Systemet har ikkje blitt vidareutvikla sidan det vart introdusert, og det er behov for å modernisere og forbedre tenesta. Mykje har endra seg på 10 år. Det vart søkt om kr 1 500 000,- frå SKAIT for å vidareutvikle eValg. Søknaden vart innvilga 25.4.16.

Formål

eValg har nokre utfordringar som prosjektet skal adressere:

  • Tungvint og lite tilgjengeleg brukargrensesnitt.
  • Tidkrevande og til dels manuell prosess for å gjennomføre val.

Resultatmål og leveranse

  • Moderne og mobiltilpassa brukargrensesnitt for veljarar.
  • Moderne brukargrensesnitt for valadministratorar.
  • Meir automatisering og sjølvbetening ved gjennomføring av val.
  • Enklare oppteljing av val (oppteljinga flyttast inn i nettapplikasjonen).
  • Enklare handtering av manntal (integrasjon med andre system, automatisering).

Utviklinga utførast av INT, og vil bli utført i løpet av 20162017, og 2018.

Status

Prosjektet står for tiden på vent grunnet andre prioriterte aktiviteter. Det planlagt gjenopptatt i andre halvår 2018, og skal ferdigstilles innen 31.12.2018. Opprinnelige estimater viste seg være for lave, og prosjektet er derfor forsinket i henhold til opprinnelig plan. Prosjektet har mottatt finansiering for å fullføres.

Publisert 5. sep. 2016 09:36 - Sist endret 5. juni 2018 19:53