Rapporter

Sist endret 1. okt. 2018 12:15 av marbrenn@uio.no

Halvårsrapport for SKAIT på tildelte midlar.

Sist endret 2. feb. 2019 08:25 av lenkeretter@localhost

Prosjekteier: Hans Kristian Fjeld Prosjektleder: Joakim S. Hovlandsvåg

Sist endret 24. feb. 2019 11:57 av lenkeretter@localhost

Prosjekteier: Hans Kristian Fjeld Prosjektleder: Joakim S. Hovlandsvåg

For perioden: 01.05 - 31.08, sjå også rapport frå 1. tertial.

Sist endret 24. feb. 2019 19:40 av Joakim Hovlandsvåg

Prosjektstyret anbefalte å skope ut ein del funksjonalitet til ein fase 2. Dette er oversikt over restansane.

Sist endret 28. mars 2019 10:40 av Joakim Hovlandsvåg

Status på prosjekt eValg3 til møte i Sentralt Valstyre 5. april 2019.

Sist endret 24. feb. 2019 12:00 av Joakim Hovlandsvåg

Rapport på årsaker og konsekvenser, etter at prosjekt «Videreutvikling av eValg» har fått justert plan og skop.

Oppsummert: Ny dato for prosjektavslutting er 1. november 2019, og noko funksjonalitet er flytta til ein fase 2.

Sist endret 15. feb. 2019 19:42 av Joakim Hovlandsvåg

For Milepæl 7: Når første versjon av løysing for valadministratorar er utvikla og evaluert.

Periode: 01.01.19 - 15.02.19

Sist endret 16. juni 2018 21:22 av Joakim Hovlandsvåg

For perioden: 01.01.2018 - 16.06.2018

Sist endret 23. nov. 2017 09:01 av lenkeretter@localhost

For perioden: 23.08.2016 - 30.12.2016

Sist endret 2. feb. 2019 08:25 av lenkeretter@localhost
Sist endret 24. feb. 2019 11:57 av lenkeretter@localhost

Prosjekteier: Hans Kristian Fjeld Prosjektleder: Joakim S. Hovlandsvåg

For perioden: 31.08 - 31.12, se også rapport fra 1. tertial og rapport fra 2. tertial.

Sist endret 7. feb. 2019 10:55 av hanskfje@uio.no

Prosjekteier: Hans Kristian Fjeld. Prosjektleder: Joakim S. Hovlandsvåg.