2017

Sist endret 2. feb. 2019 08:25 av lenkeretter@localhost

Prosjekteier: Hans Kristian Fjeld Prosjektleder: Joakim S. Hovlandsvåg

Sist endret 24. feb. 2019 11:57 av lenkeretter@localhost

Prosjekteier: Hans Kristian Fjeld Prosjektleder: Joakim S. Hovlandsvåg

For perioden: 01.05 - 31.08, sjå også rapport frå 1. tertial.

Sist endret 23. nov. 2017 09:01 av lenkeretter@localhost

For perioden: 23.08.2016 - 30.12.2016

Sist endret 24. feb. 2019 11:57 av lenkeretter@localhost

Prosjekteier: Hans Kristian Fjeld Prosjektleder: Joakim S. Hovlandsvåg

For perioden: 31.08 - 31.12, se også rapport fra 1. tertial og rapport fra 2. tertial.