Årsrapport 2017 for prosjekt Videreutvikling av eValg

Prosjekteier: Hans Kristian Fjeld Prosjektleder: Joakim S. Hovlandsvåg

For perioden: 31.08 - 31.12, se også rapport fra 1. tertial og rapport fra 2. tertial.

Status fremdrift og leveranser i perioden

Prosjektet ble satt på pause 8. september 2017, grunnet budsjettoverskridelse. Prosjektet orienterte om situasjonen på SKAIT-møte 13.11.2017. Det ble søkt om tilleggsbevilgning på kr 950 000 for å kunne ferdigstille prosjektet i 2018, noe som ble anbefalt innvilget i SKAIT-møte 20.12.2017.

Grunnet andre pågående aktiviteter ved USIT, og at prosjektleder er i foreldrepermisjon, vil prosjektet stå på pause fram til 1.4.2018. Det er satt av ressurser til å fullføre prosjektet innen utgangen av 2018. Mesteparten av aktiviteten er planlagt i andre halvår 2018.

Overordnet tidsplan:

  • 1.4 - 1.7: Prosjektplanlegging
  • 1.8 - 1.12: Utvikling og utrulling
  • 1.12 - 31.12: Testing i produksjon, finjustering, og avvikling av gammel løsning  
Av Hans Kristian Fjeld
Publisert 12. feb. 2018 14:55 - Sist endret 24. feb. 2019 11:57