Statusrapport etter justeringar februar 2019

Rapport på årsaker og konsekvenser, etter at prosjekt «Videreutvikling av eValg» har fått justert plan og skop.

Oppsummert: Ny dato for prosjektavslutting er 1. november 2019, og noko funksjonalitet er flytta til ein fase 2.

Plan

Prosjektet har satt ny avsluttingsdato, til 1. november 2019. Dette fordi USIT/INT må prioritere integrasjon med TP/Exchange, som gir redusert utviklarkapasitet for eValg3, samt at pilotfasen må kjøres i en periode der det arrangeres valg. 15. februar 2019 godkjende prosjektstyret ny plan [XLSX].

Skop

Ferske estimater viser at det er sannsynlig at prosjektet vil gå noe over budsjett. I så fall vil USIT ta kostnaden ved en overskridelsen. Som tiltak for å redusere risiko har prosjektstyret anbefalt som tiltak å dele prosjektet i to faser. I fase 1 er målet å få en første versjon klar til bruk ved UiO så raskt som mulig. Noe funksjonalitet som ikke strengt tatt er nødvendig i første versjon, legges til fase 2.

Årsakene til budsjettoverskridinga:

  • To nøkkelpersonar i utviklinga slutta i perioden prosjektet var satt i frys. Dette skapte uforutsette ekstrakostnader, både ved avlevering og kompetanseoverføring.
  • Å starte prosjektet opp att etter ein lang frys kosta meir enn forventa.
  • Personellendringar i Sentralt Valgsekretariat har gitt behov for meir interessentoppfølging enn planlagd.
Av Joakim Hovlandsvåg, Hans Kristian Fjeld
Publisert 17. feb. 2019 09:01 - Sist endret 24. feb. 2019 12:00