Rapport på restanser etter M7

Prosjektstyret anbefalte å skope ut ein del funksjonalitet til ein fase 2. Dette er oversikt over restansane.

Oppsummering

Det er skopa ut 46 story points, som er estimert frå 370 til 740 timar. Prosjektet står då att med 125 story points i utvikling (1000 - 2000 timar).

Dette er samla i eit Initiative EVALG-459, og gjeld i hovudsak:

  • Listevalg, som gjer at Studentparlamentet ikkje får gjennomførd val i ny løysing. Dei har uansett ikkje val før våren 2020, så det får ingen konsekvenser for dei, sidan fase 2 er tenkt gjennomførd før dette.
  • Tenestekvalitet, blant anna målingar og statistikk på KPI-ar og bruksmønster.
  • Funksjonalitet som letter arbeidet for valadministratorar, men som ikkje er strengt nødvendig for å gjennomføre eit elektronisk universitetsval.

Restansar som fasast ut til fase 2

Tenestekvalitet

Listeval

Valadmin-restansar

Publisert 24. feb. 2019 12:06 - Sist endret 24. feb. 2019 19:40