Referater

Tidligere

Tid og sted: 18. okt. 2019 10:0011:00, LSH: 401

Valadministratorar ytra behov for ei backupløysing i tilfelle dei mister sin valnøkkel. USIT har utvikla kryptert backup av alle val sine valnøklar, og ønsker diskutere den med Sentralt Valsekretariat.

Målet er å bli einige om rutina for uthenting av valnøklar når valadmin ber om det.

Tid og sted: 14. aug. 2019 10:3011:15, PAM: 491

Møte med IKOS om haustens instituttstyreval for MVA og studentar kan køyrast i piloten.

Mål for møtet: Bli einige om korleis vi gjennomfører piloten hos IKOS.

Tid og sted: 12. aug. 2019 09:0011:00, Sogn Arena: Eric Clapton

Møte med forfattaren av makroreknearket for berekning av manntal frå HR, for å kunne tilpasse det den nye valløysinga.

Tid og sted: 27. juni 2019 14:3015:00, Domus Academica: Trykkeriet

Møte med Jus-fakultetet om haustens dekanval kan køyrast i piloten.

Mål for møtet: Avklare om Jus ønsker, og kan, delta i pilot av ny val-løysing.

Tid og sted: 26. juni 2019 14:1514:45, PAM: Møterom 252

Møte med HF-fakultetet om haustens fakultetsstyreval kan køyrast i piloten.

Mål for møtet: Avklare om HF ønsker, og kan, delta i pilot av ny val-løysing.

Tid og sted: 25. juni 2019 14:0014:30, KNH, 1307
Diskusjon i teamet om konsekvensane for eValg3 at ein nøkkelutviklar slutter. Korleis vert prosjektet påvirka, og kva tiltak bør vi ha? Er det andre endringar vi bør ta?
Tid og sted: 19. juni 2019 10:1511:45, LSH: 401

Møte med AP med mål om å bli einige om plan for piloteringa, i tillegg til oppfølging av andre avklaringspunkt.

Tid og sted: 29. apr. 2019 14:1515:00, KNH, 1308

Ønsker diskutere krav og ønsker til valprotokoll, med formål om å utvikle løysing som dekker behova.

Tid og sted: 25. mars 2019 12:0013:00, KNH, 3212

eValg3 nærmer seg ferdig utvikla og vi ser på om det kan driftast av w3d. Vi er blitt einige om å sikte mot w3d si docker-løysing i påvente av OpenShift, vi må berre bli einige om korleis. Sjå referat frå initielt møte.

Mål: Bli einige om korleis eValg3 kan køyre i prod, frå juni, og kva som må til.

Tid og sted: 20. mars 2019 14:1514:45, KNH, 2410

Sidan nye eValg-løysinga begynner å ta form, ønsker prosjektet dialog med w3d om drift av ny løysing.

Mål for møtet: Finne ut av korleis eValg3 kan best driftast.

Tid og sted: 15. feb. 2019 11:3013:00, KNH, 1307

Første prosjektstyremøte etter oppstart frå pausen frå 2017.

Tid og sted: 1. feb. 2019 09:0013:00, KNH, 2410

Workshop for å vise fram første del av ny eValg-løysing for alle valadministratorar som er interesserte, med mål om å få tilbakemeldingar for justeringar av ferdig løysing.

Tid og sted: 3. okt. 2018 09:0011:00, LSH

Vi forbereder mottak av leveransen av eValg3.

Formål: Få ein best mogeleg overgang til eValg3.

Mål for møtet: Vere enige om overordna plan, og alt som trengs, for oppgraderinga. Ha eit utgangspunkt å vise Sentralt Valstyre.

Tid og sted: 21. sep. 2017 12:0013:30, KNH, 1307

Vi fortset utprøvinga av å definere brukarroller for eValg, etter første møte. Dette for å teste ut BetterUserStories-kurset.

Mål for møtet: Bli enige om viktigaste brukarrollene for eValg.

Tid og sted: 14. sep. 2017 12:1512:45, KNH, 1307

Prosjektet har brukt opp SKAIT-midlar, og nytt estimat viser at vi vil gå langt over tildelte midlar. Kva gjer vi?

Mål for møtet: Bli enige om vegen vidare for prosjektet.

Tid og sted: 30. aug. 2017 13:0014:00, PAM, 287

Initielt møte for å diskutere om HF kan vere med på pilot av ny eVag-løysing i 2017.

Tid og sted: 30. aug. 2017 10:1512:15, KNH, 1307

Prosjektet er underestimert, og vi ser at vi ikkje vil bli ferdig på satt budsjett. Vi treng å få oversikt over kor mykje arbeid som gjenstår, for å beslutte kva vi gjer vidare - søke meir midlar frå SKAIT eller andre stader, eller stoppe prosjektet.

Mål for møtet: Komme fram til eit grovt, men dekkande, estimat på gjenståande arbeid i prosjekt eValg 3.0.

Tid og sted: 28. aug. 2017 10:1510:45, KNH, 3419

Prosjektet ser på muligheten for førstelinjesupport av ny eValg-løysing, for å avlaste utviklarar og skape ein bedre teneste. Innleiande møte med SDS for å sjå kva som er mulig å få til.

Mål for møtet: Bli enige om eValg kan få førstelinjesupport frå SDS eller ikkje, og korleis vi evt. går vidare for å gjere det mogeleg.

Tid og sted: 10. aug. 2017 09:0011:00, PAM, 491

Initielt møte for å diskutere om IKOS kan vere med på pilot av ny eVag-løysing i 2017.

Tid og sted: 9. aug. 2017 10:1511:45, KNH, 3326

Frå møte med sentralt valstyre vart det satt krav til at valprotokollen må forbedrast før eValg 3.0 kan brukast. I dag er dette ein skriftleg output, som ikkje er forståeleg utan mastergrad i val. Bård har forslag til enkle endringar.

Mål for møtet: Finne løysingsforslag som er enkelt nok til å få plass til i prosjektet.

Tid og sted: 29. juni 2017 13:0014:00, KNH, 1308

Kort workshop for å diskutere brukarroller for eValg. Dette som forbereding til User Story writing workshop dagen etter, ut får kursinga i BetterUserStories.

Mål for møtet: Bli enige om viktigaste brukarrrollene for utviklinga av eValg 3.0, og få vurdert metodikken for vidare bruk.

Tid og sted: 15. juni 2017 09:0009:50, KNH, 2406

Utviklinga av eValg-løysinga er forsinka, og det er berre delar av admingrensesnittet som til no er klart nok til at UX kan sjå over. UX ønsker difor å revurdere tidspunkt for brukartesting av valadmingrensesnittet.

Mål for møtet: Bli enig med UX om ny plan og tidspunkt for brukartesting.

Tid og sted: 14. juni 2017 12:0013:00, Sentrum, Urbygningen

Møte med sentralt valstyre for å snakke om eValg-løysinga og konsekvensar.

Tid og sted: 29. mai 2017 10:0011:00, KNH, 2410

Skisser for velgargrensesnitt er klart, men prosjektet er blitt forsinka, så vi treng å ta ei beslutting om vegen vidare.

Mål for møtet: Sikre at prosjektet er på riktig veg!

Tid og sted: 22. mai 2017 14:1014:55, KNH, 2316

Vi koordinerer brukartestinga for eValg.

Mål for møtet: Bli enige om datoar for brukartestinga, og overordna føringar.