2016

Tidligere

Tid og sted: 16. jan. 2017 13:0015:00, KNH, 1307

Løysingforslag rundt brukaroppleving og teknisk løysing er no klar. Vi går gjennom desse og diskuterer.

Målet med møtet er at prosjektgruppa er enige om ei løysing.

Tid: 30. nov. 2016

Prosjektforslaget er så og sei klart, så tek eit statusmøte med PE.

Tid og sted: 29. nov. 2016 12:0015:30, KNH, 1307

Vi diskuterer vidare på teknisk løysing frå forrige møte. Målet med møtet er å ha klart eit førsteutkast til teknisk løysing for ny valgapplikasjon.

Tid og sted: 21. nov. 2016 11:3015:00, OJD, Scheme

Vi starter så smått å sjå på det tekniske rundt eValg-løysinga.

Tid og sted: 17. nov. 2016 10:0012:00, KNH, 3326

Vi deler opp prosjektet nok til å kunne få eit grovt estimat på arbeidet som trengs. Målet med møtet er å få nok detaljar til å kunne levere inn prosjektforslaget.

Tid og sted: 17. nov. 2016 09:0009:30, KNH, 2316

UX har estimert UX-arbeidet i prosjekt eValg3.0 og ønsker ein prat om plan, involvering av UX og midlar.

Mål for møtet er at prosjektet og UX vert enige om involvering frå UX.

Tid og sted: 28. okt. 2016 10:3012:30, KNH, 1307

Vi fortsetter frå forrige møte og fullfører diskusjonar rundt prosjektforslaget til eValg 3.0. Detaljar som estimat, vil vi måtte ta etterkvart.

Tid og sted: 19. okt. 2016 11:3013:00, KNH, 1307

Vi fortsetter frå forrige møte og prøver å fullføre prosjektforslaget til eValg 3.0.

Tid og sted: 14. okt. 2016 13:3015:00, KNH: 1307

Vi fortsetter på fase 2, gjere klar til oppstart av prosjektet, og fortsetter frå forrige møte. Målet er å ha klart eit utkast til prosjektforslag.

Tid og sted: 4. okt. 2016 11:0012:30, KNH: 2406

Vi starter på fase 2, gjere klar til oppstart av prosjektet, med mål å ha klart eit prosjektforslag. Målet med møtet er å ha sett litt på alle delane av klargjeringa.

Tid og sted: 21. sep. 2016 14:0015:00, KNH, 1307

Første møte i prosjekt eValg 3.0, med formål å komme i gang med prosjektet!

Målet for møtet er å bli enige om vegen vidare og bli enige om deltaking i prosjektet, så prosjektet kan begynne. Kaller inn breitt, frå alle som det er tenkt at kan ha bidrag til prosjektet.